Menu

Raport kwartalny za IV kwartał 2016

  • Raport nr:/
  • Data publikacji:13.02.2017 / 19:30

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. wraz z danymi jednostkowymi i informacjami o działalności podmiotu dominującego.