Menu

Przychody netto ze sprzedaży w czerwcu 2016 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu czerwcu 2016 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w czerwcu 2016 r., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 171 715 tys. zł.

Przychody uzyskane w miesiącu czerwcu 2016 r. są porównywalne z osiągniętymi w miesiącu poprzednim (maj 2016 r. – 178 625 tys. zł.) i wyższe o ok. 66% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (czerwiec 2015 r. – 103 330 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent