Menu

Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2015 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu listopad 2015 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w listopadzie, w ujęciu jednostkowym, przychody netto
ze sprzedaży w wysokości 153 233 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za 11 miesięcy
2015 r. wynosi 1 220 229 tys. zł.

Przychody uzyskane w listopadzie są wyższe od osiągniętych w miesiącu poprzednim (październik
2015r. – 146 152 tys. zł.) i od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego
(listopad 2014r. – 77 448 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które
zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent