Menu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 20.06.2017 r.

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 20 czerwca 2017r.

1. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 454 120 akcji, stanowiących 42,13% kapitału zakładowego, 66,73% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 20 czerwca 2017r. Liczba głosów: 3 804 120 głosów, stanowiących 42,75% ogólnej liczby głosów, 64,73% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki które odbyło się dnia 20 czerwca 2017 r.

2. Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze. Liczba akcji: 1 572 411 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego, 30,38% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 20 czerwca 2017r. Liczba głosów: 1 922 411 głosów, stanowiących 21,61% ogólnej liczby głosów, 32,71% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki które odbyło się dnia 20 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza Wiceprezes Zarządu
Przemysław Podgórski Prokurent