Menu

Uzupełnienie informacji o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust.1 MAR

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, pani Barbary Satławy żony pana Bogusława Satławy członka rady nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent