Menu

Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości nowy termin przekazania raportu okresowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015 rok.

Raport okresowy roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2015 rok będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 12.04.2016 r. Dotychczasowy termin publikacji to 31.03.2016 r.

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent