Menu

Przychody ze sprzedaży w lipcu 2021 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych przychodów netto ze sprzedaży („przychody”) osiągniętych w lipcu 2021 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w lipcu 2021 r., w ujęciu jednostkowym, przychody w wysokości 661 136 tys. zł. Przychody uzyskane w lipcu 2021 r. są wyższe o ok. 18% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (lipiec 2020 r.: 560 327 tys. zł). Wzrost przychodów wynika głównie ze wzrostu cen paliw i biokomponentów oraz wolumenu sprzedaży paliw płynnych i LPG. Pozytywnie do przychodów lipca 2021 r. kontrybuowały także następujące biznesy: sieć stacji AVIA, gaz ziemny i produkty asfaltowe.

Zarząd Emitenta podkreśla, że dane porównawcze (przychody za lipiec 2020 r.) zawierają przychody znaczącej wartości z tytułu sprzedaży ropy naftowej, która od końca 2020 r. nie ma już miejsca w Spółce. Po wyeliminowaniu wartości powyższych przychodów, przychody za lipiec 2021 r. są wyższe o ok. 41% od uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego, co według Emitenta stanowi istotną zmianę.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 4/2018, pomimo zaprzestania stałej publikacji miesięcznych przychodów, Zarząd na bieżąco analizuje te dane pod kątem poufności. Informacja o przychodach za lipiec 2021 r. została uznana za poufną ze względu na fakt, iż poziom przychodów, po wyeliminowaniu przychodów ze sprzedaży ropy naftowej w lipcu 2020 r., znacząco odbiega od poziomu przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu