Menu

Raport kwartalny za I kwartał 2017

  • Raport nr:/
  • Data publikacji:30.05.2017 / 04:14

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 r.