Menu

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Unimot S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że otrzymał powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od osób pełniących obowiązki zarządcze, tj. od:

  1. pana Filipa Kuropatwy, Wiceprezesa Zarządu Emitenta,
  2. pana Roberta Brzozowskiego, Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Notyfikacje dotyczą zakupu akcji ze środków otrzymanych tytułem premii pieniężnej na zakup akcji, w ramach przyjętego w Spółce systemu premiowego dla członków zarządu.

Treść powiadomień znajduje się w załącznikach do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu