Menu

Akcje UNIMOT przydzielone inwestorom

Data publikacji: 23.02.17

image

Spółka UNIMOT S.A. przydzieliła inwestorom wszystkie oferowane akcje w ramach oferty publicznej. Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 87,1%. Łączna wartość oferty wyniosła 99 mln zł.

Inwestorzy indywidualni mogli zapisywać się na akcje UNIMOT od 10 do 21 lutego. O jeden dzień dłużej trwały zapisy dla inwestorów instytucjonalnych. Łącznie przydzielono 2,2 mln akcji serii J, z czego zgodnie z planem 20% (440 tys. akcji) trafiło na rachunki inwestorów indywidualnych. Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 87,1%. Po przydziale akcji serii J udział nowych inwestorów w kapitale zakładowym UNIMOT wynosi około 27,4%. Cena akcji oferowanych wynosiła 45 zł, zatem wartość całej emisji to 99 mln zł, z czego po odjęciu kosztów emisji na realizację celów emisyjnych Spółka pozyskała ok. 96,3 mln zł. Zgodnie z prospektem emisyjnym, pozyskane środki UNIMOT zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego wykorzystywanego w obrocie paliwami, rozwój w Polsce sieci stacji paliw AVIA, a także stworzenie aplikacji Tankuj24 do sprzedaży paliw on-line. W przypadku znalezienia przez Spółkę okazji inwestycyjnej, w postaci akwizycji podmiotu z branży albo aktywów związanych z działalnością w zakresie paliw płynnych, Spółka może przeznaczyć środki przeznaczone na zakup oleju napędowego w części lub w całości na realizację tej akwizycji.

Obecnie Spółka rozpoczyna działania zmierzające do wprowadzenia akcji UNIMOT do obrotu na rynku regulowanym GPW i tym samym przeniesienia notowań z NewConnect na rynek GPW. Przewiduje się, że akcje notowane na NewConnect oraz PDA nowej emisji mogą zadebiutować na rynku regulowanym GPW w pierwszej połowie marca.

Funkcję oferującego w ofercie akcji UNIMOT pełnił Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Doradcą prawnym Spółki w związku z Ofertą jest Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy.