Menu

Zarząd UNIMOT S.A. rekomenduje przeznaczenie 50% jednostkowego zysku netto na dywidendę

Data publikacji: 23.03.21

image

Zarząd UNIMOT S.A., notowanego na GPW w Warszawie niezależnego importera paliw ciekłych i gazowych, zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w wysokości  16,1 mln zł, czyli 1,97 zł na akcję. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w tej sprawie.

Zarząd UNIMOT S.A. w dniu 23 marca 2020 r. zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 16,1 mln zł, co stanowi 50% wypracowanego jednostkowego zysku netto UNIMOT S.A. w 2020 r. Oznacza to, że akcjonariusze spółki mogą otrzymać 1,97 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku, w kwocie 16,1 mln zł, Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Mimo trwającej pandemii i związanej z tym dużej niepewności na rynku, rok 2020 był dla nas najlepszy w historii pod kątem biznesowym. W związku z negatywnym wpływem wyceny księgowej zapasów obowiązkowych, wyniki księgowe były niższe niż biznesowe. Zdecydowaliśmy się utrzymać w rekomendacji poziom kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku. Jest to kolejny rekordowy rok wskaźnika DPS dla UNIMOT S.A. Utrzymanie tak wysokiego poziomu dywidendy oznacza przeznaczenie aż 50% jednostkowego zysku netto na wypłatę dywidendy. Nasze dobre bieżące wyniki finansowe sprzyjają zaproponowanej dywidendzie – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Rekomendacja Zarządu jest zgodna z bieżącą polityką dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% jednostkowego zysku netto.

Rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku pozytywnie zaopiniowała Rada Nadzorcza. Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej