Menu

Zarząd UNIMOT S.A. rekomenduje przeznaczenie 50% jednostkowego zysku netto na dywidendę

Data publikacji: 23.03.21

image

Zarząd UNIMOT S.A., notowanego na GPW w Warszawie niezależnego importera paliw ciekłych i gazowych, zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w wysokości  16,1 mln zł, czyli 1,97 zł na akcję. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w tej sprawie.

Zarząd UNIMOT S.A. w dniu 23 marca 2020 r. zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 16,1 mln zł, co stanowi 50% wypracowanego jednostkowego zysku netto UNIMOT S.A. w 2020 r. Oznacza to, że akcjonariusze spółki mogą otrzymać 1,97 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku, w kwocie 16,1 mln zł, Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Mimo trwającej pandemii i związanej z tym dużej niepewności na rynku, rok 2020 był dla nas najlepszy w historii pod kątem biznesowym. W związku z negatywnym wpływem wyceny księgowej zapasów obowiązkowych, wyniki księgowe były niższe niż biznesowe. Zdecydowaliśmy się utrzymać w rekomendacji poziom kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku. Jest to kolejny rekordowy rok wskaźnika DPS dla UNIMOT S.A. Utrzymanie tak wysokiego poziomu dywidendy oznacza przeznaczenie aż 50% jednostkowego zysku netto na wypłatę dywidendy. Nasze dobre bieżące wyniki finansowe sprzyjają zaproponowanej dywidendzie – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Rekomendacja Zarządu jest zgodna z bieżącą polityką dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% jednostkowego zysku netto.

Rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku pozytywnie zaopiniowała Rada Nadzorcza. Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A.

Polecamy również

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej

Urodzinowy benefit dla członków programu Unimot Klub+

Grupa Unimot, z okazji trzeciej rocznicy istnienia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy –...

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Unimot Aviation uruchamia działalność w sektorze lotnictwa pasażerskiego

Unimot Aviation, spółka, która dołączyła w 2023 r. do Grupy Unimot, intensywnie rozwija swoje...

23 stycznia 2024

Zobacz więcej