Menu

Wyniki Grupy Unimot za 2021 r.

Data publikacji: 04.04.22

image

Unimot S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2021 r. W tym okresie skonsolidowana EBITDA skorygowana za IV kwartał 2021 r. wyniosła 13,1 mln zł, a za cały 2021 r. 70,6 mln zł. Skonsolidowane przychody ogółem Grupy Unimot wyniosły w IV kwartale 2021 r. 2 822,5 mln zł oraz 8 207,2 mln zł za cały 2021 r. Jednostkowy zysk netto w 2021 r. wyniósł 76 mln zł.

Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) na poziomie 70,6 mln zł w całym 2021 r., oznacza wynik niższy o 4,7 mln zł od zakładanej rocznej prognozy w wysokości 75,3 mln zł, którą spółka przedstawiła w grudniu 2020 r.

Był to niewątpliwie rok pełen wyzwań, związanych przede wszystkim z dalszym wyraźnym wzrostem cen produktów, którymi handlujemy. Odczuły to wszystkie biznesy, ale najmocniej segment gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Mimo wszystko, udało nam się osiągnąć roczny wynik bliski poziomowi prognozy – tym bardziej, że w minionym roku ponieśliśmy koszty w wysokości 4,3 mln zł związane z naszym zaangażowaniem w podpisanie przedwstępnej umowy na zakup spółki Lotos Terminale, które nie były ujęte w wartości prognozowanej na 2021 r. EBITDA skorygowanej – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

W 2021 r. Grupa Unimot odnotowała najwyższy w historii wynik w segmencie LPG. EBITDA skorygowana ukształtowała się w tym biznesie na poziomie 16,9 mln zł, co stanowi wzrost o 132 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Najlepszy rok w historii i jednocześnie pierwszy z dodatnią EBITDA, która ukształtowała się na poziomie 1,4 mln zł, ma za sobą również segment stacji paliw. Segment paliw płynnych (olej napędowy + biopaliwa) osiągnął w 2021 r. wynik kształtujący się na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wyniósł 83,2 mln zł.

Największy negatywny wpływ wzrostu cen Grupa Unimot odnotowała w segmencie gazu ziemnego i energii elektrycznej. Wynikało to z konieczności ograniczania działalności na rynku hurtowym gazu ziemnego ze względu na duży wzrost wartości depozytów i jednocześnie obserwowanego niższego popytu wśród klientów mających różne źródła zaopatrzenia w energię. W związku z sytuacją rynkową, podjęto również decyzję wytłoczenia dużej ilości gazu z kawerny przed zakładanym terminem, co dodatkowo negatywnie wpłynęło na wynik z tym segmencie. W obszarze energii elektrycznej ujemny wynik to efekt niższych marż realizowanych przez spółkę Tradea, w związku ze spadkiem płynności i z planami zniesienia obligacyjnego handlu giełdowego, a także niekorzystnym wpływem rozliczeń długoterminowych kontraktów.

Negatywny wpływ na wynik za 2021 r. miał także segment fotowoltaiki. W związku z błędnymi pierwotnymi założeniami tego biznesu, w drugiej połowie roku podjęty został szereg działań restrukturyzacyjnych, podjęto również decyzję o niemal całkowitej rezygnacji z usług B2C, koncentrując się na ofercie dla biznesu. Również w drugiej połowie 2021 r. Grupa podjęła kilka inicjatyw w obszarze niskoemisyjnych źródeł energii. Unimot nawiązał współpracę z dwoma amerykańskimi firmami – podpisano porozumienie o współpracy z NuScale Power dotyczące roli Unimot jako konsultanta w obszarze SMR (small modular reactor), a także umowy z First Solar na dostawy amerykańskich paneli fotowoltaicznych produkowanych w technologii cienkowarstwowej.

Rok 2021 r. to także intensywne prace analityczne i przygotowawcze do podpisania w styczniu 2022 r. przedwstępnej umowy zakupu spółki Lotos Terminale. Przedmiotem transakcji jest przejęcie 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m3 oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Po sfinalizowaniu transakcji Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów. Według wstępnych szacunków przejęte biznesy będą miały istotny wpływ na wyniki Grupy i mogą pozwolić wypracować w najbliższych latach po zamknięciu transakcji dodatkową EBITDA skonsolidowaną na poziomie 70-100 mln zł rocznie.

Poza oczekiwaniem na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia spółki Lotos przez PKN Orlen, co jednocześnie będzie potwierdzeniem możliwości zrealizowania naszej umowy na zakup 100 proc. akcji Lotos Terminale, rok 2022 stawia przed nami dużo wyzwań. Nie wiemy jak rozwinie się wojna w Ukrainie i jakie mogą być jej dalsze konsekwencje. Na ten moment, mimo że sytuacja jest bez precedensu i zupełnie nowa dla nas wszystkich, radzimy sobie bardzo dobrze – procentuje przede wszystkim nasza elastyczność, sprawność działania i wieloletnie doświadczenie w różnych warunkach rynkowych. Jednocześnie opracowujemy plan odchodzenia od produktów rosyjskich i podejmujemy już działania w tym zakresie, o których niebawem poinformujemy – dodaje Adam Sikorski.

Zgodnie z warunkami umowy kredytów zawartej w związku z umową przedwstępną nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale, w przypadku realizacji tej transakcji, Unimot nie będzie w bieżącym roku wypłacał dywidendy z szacowanej wyżej kwoty zysku netto, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym z 12 stycznia 2022 r.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej