Menu

UNIMOT z tytułem „Spółki Świadomej Klimatycznie”

Data publikacji: 28.11.23

image

Grupa Unimot znalazła się w gronie spółek wyróżnionych tytułem „Spółki Świadomej Klimatycznie 2023”. Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (Corporate Climate Crisis Awareness Study), które jest projektem Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Celem projektu jest cykliczne badanie, na podstawie którego ocenia się świadomość przedsiębiorstw na temat ich wpływu na zmiany klimatu. Źródłem badań są dane pochodzące z raportów rocznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki przypisanie są do makrosektorów i indeksów według stanu na dzień zakończenia badania w danym roku.

Badanie oparte jest na analizie treści raportów rocznych pod kątem 10 szczegółowo wyróżnionych kryteriów, z czego każde kryterium oceniane jest w skali od 0 do 1 pkt, a maksymalny wynik w badaniu wynosi 10 pkt. Analizie podlegały raporty spółek sporządzających oświadczenia lub sprawozdania na temat informacji niefinansowych w 2022 r. Tytuł „Spółki Świadomiej Klimatycznie 2023” otrzymało 38 firm, które w badaniu uzyskały co najmniej 7 punktów.

Polecamy również

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej

Urodzinowy benefit dla członków programu Unimot Klub+

Grupa Unimot, z okazji trzeciej rocznicy istnienia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy –...

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Unimot Aviation uruchamia działalność w sektorze lotnictwa pasażerskiego

Unimot Aviation, spółka, która dołączyła w 2023 r. do Grupy Unimot, intensywnie rozwija swoje...

23 stycznia 2024

Zobacz więcej