Menu

UNIMOT: wyniki finansowe za I kw. 2021 na wysokim poziomie

Data publikacji: 19.05.21

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował raport finansowy za I kwartał 2021 roku. W tym okresie osiągnął poziom skonsolidowanych przychodów ogółem w wysokości 1 572,3 mln zł. EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 28,3 mln zł.

Skonsolidowane przychody Grupy UNIMOT za I kwartał 2021 r. wyniosły 1 572,3 mln zł, co stanowi wzrost o 31,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana za I kw. 2021 r. ukształtowała się natomiast na poziomie 28,3 mln zł.

W porównaniu do I kwartału 2020 roku wyniki są nieznacznie niższe, ale bardzo się cieszę, że mimo trwającej pandemii utrzymują się na wysokim, satysfakcjonującym poziomie. Wsparła je przede wszystkim sprzyjająca sytuacja rynkowa – utrzymujący się wysoki popyt na olej napędowy oraz wysoka premia lądowa. W samym biznesie diesla wyniki były wyraźnie wyższe – zarówno pod kątem wolumenowym, jak i marżowym. Wyraźny pozytywny wpływ na rezultaty minionego kwartału miał także segment LPG oraz hurtowy handel gazem ziemnym – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Pomimo trwającej pandemii, w I kwartale 2021 roku Grupa UNIMOT kontynuowała działania rozwojowe w kluczowych sektorach. Spółka postawiła na intensyfikację aktywności w obszarach odnawialnych źródeł energii – nabyła 80 proc. udziałów w spółce OKE, dzięki czemu będzie rozwijać biznes zielonej energii oraz energetykę rozproszoną na Żywiecczyźnie, otworzyła pierwszy w Polsce showroom AVIA Solar, a także zawarła umowy w zakresie rozwoju projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 28 MW. Jednocześnie spółka rozwijała sieć stacji paliw AVIA  oraz rozszerzyła swoje działania na kolejnym rynku europejskim – planuje rozpocząć dostawy olejów smarowych AVIA do stacji paliw i obsługi pojazdów w Rumunii.

W I kwartale 2021 r. miały też miejsce zmiany w Zarządzie – 1 stycznia br. na stanowisko Wiceprezesa ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej dołączył Mikołaj Wierzbicki. Z kolei w marcu br. stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych objął Filip Kuropatwa.

W drugiej części roku z pewnością będziemy kontynuować podejmowane inicjatywy strategiczne. Naszym celem jest wzrost efektywności oraz dywersyfikacja przychodów i zysków Grupy. Mimo trwającej pandemii jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący okres, zarówno pod względem biznesowym, jak i kadrowym – zapowiada Adam Sikorski.

Polecamy również

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej