Menu

UNIMOT: wyniki finansowe za I kw. 2021 na wysokim poziomie

Data publikacji: 19.05.21

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował raport finansowy za I kwartał 2021 roku. W tym okresie osiągnął poziom skonsolidowanych przychodów ogółem w wysokości 1 572,3 mln zł. EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 28,3 mln zł.

Skonsolidowane przychody Grupy UNIMOT za I kwartał 2021 r. wyniosły 1 572,3 mln zł, co stanowi wzrost o 31,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana za I kw. 2021 r. ukształtowała się natomiast na poziomie 28,3 mln zł.

W porównaniu do I kwartału 2020 roku wyniki są nieznacznie niższe, ale bardzo się cieszę, że mimo trwającej pandemii utrzymują się na wysokim, satysfakcjonującym poziomie. Wsparła je przede wszystkim sprzyjająca sytuacja rynkowa – utrzymujący się wysoki popyt na olej napędowy oraz wysoka premia lądowa. W samym biznesie diesla wyniki były wyraźnie wyższe – zarówno pod kątem wolumenowym, jak i marżowym. Wyraźny pozytywny wpływ na rezultaty minionego kwartału miał także segment LPG oraz hurtowy handel gazem ziemnym – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Pomimo trwającej pandemii, w I kwartale 2021 roku Grupa UNIMOT kontynuowała działania rozwojowe w kluczowych sektorach. Spółka postawiła na intensyfikację aktywności w obszarach odnawialnych źródeł energii – nabyła 80 proc. udziałów w spółce OKE, dzięki czemu będzie rozwijać biznes zielonej energii oraz energetykę rozproszoną na Żywiecczyźnie, otworzyła pierwszy w Polsce showroom AVIA Solar, a także zawarła umowy w zakresie rozwoju projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 28 MW. Jednocześnie spółka rozwijała sieć stacji paliw AVIA  oraz rozszerzyła swoje działania na kolejnym rynku europejskim – planuje rozpocząć dostawy olejów smarowych AVIA do stacji paliw i obsługi pojazdów w Rumunii.

W I kwartale 2021 r. miały też miejsce zmiany w Zarządzie – 1 stycznia br. na stanowisko Wiceprezesa ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej dołączył Mikołaj Wierzbicki. Z kolei w marcu br. stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych objął Filip Kuropatwa.

W drugiej części roku z pewnością będziemy kontynuować podejmowane inicjatywy strategiczne. Naszym celem jest wzrost efektywności oraz dywersyfikacja przychodów i zysków Grupy. Mimo trwającej pandemii jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący okres, zarówno pod względem biznesowym, jak i kadrowym – zapowiada Adam Sikorski.

Polecamy również

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej