Menu

UNIMOT: wyniki finansowe za 2020 rok są najlepsze w naszej historii

Data publikacji: 23.03.21

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował raport okresowy za 2020 r. W tym okresie osiągnął rekordowy poziom skonsolidowanych przychodów ogółem oraz skonsolidowanej EBITDA skorygowanej, która jednocześnie jest wyższa od opublikowanej prognozy.

Skonsolidowane przychody Grupy UNIMOT w 2020 r. wyniosły 4 770 mln zł (wzrost o 6,9% r/r). Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 87,2 mln zł (wzrost o 58,7% r/r) – jest to najwyższy wynik w niemal 30-letniej historii Grupy i jednocześnie 9,0% więcej niż zakładała prognoza. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 34,7 mln zł, a zysk netto UNIMOT S.A. wyniósł 32,3 mln zł.

W samym IV kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody ogółem wyniosły 1 245 mln zł, a skonsolidowana EBITDA skorygowana 28,0 mln zł.

Rok 2020 to trudny okres dla wielu przedsiębiorstw – mieliśmy do czynienia z ciągłą niepewnością w związku z epidemią COVID-19 i związanymi z nią, niespotykanymi od wielu dekad, wprowadzanymi obostrzeniami. Jednak dzięki naszej elastyczności, doświadczeniu i sprawności działania, po raz kolejny udało się dostrzec i świetnie wykorzystać pojawiające się szanse rynkowe – mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Główny wpływ na tak wysokie wyniki finansowe w 2020 r. miało sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego przez większość roku (pozwalające na osiągnięcie historycznie najwyższego wolumenu sprzedaży), a także sprzedaż znaczących wolumenów gazu ziemnego po bardzo satysfakcjonujących marżach. W 2020 r. odczuwalny był także obserwowany od kilku kwartałów spadek popytu na biopaliwo B100, a także na produkty asfaltowe wynikający ze wstrzymywania projektów budowy dróg przez samorządy. Ze względu na pandemię także spółka Unimot Energia i Gaz przejściowo ograniczyła działalność sprzedażową. – Tym bardziej cieszy, że skonsolidowane wyniki Grupy były aż tak dobre – dodaje Adami Sikorski.

Rok 2020 był dla Grupy UNIMOT także bardzo intensywny w obszarze rozwoju nowych biznesów.

Mimo niepewności związanej z epidemią COVID-19, nie wstrzymywaliśmy się z działaniami rozwojowymi. Z sukcesem weszliśmy w nowy biznes – sprzedaż paneli fotowoltaicznych pod marką AVIA oraz zdecydowaliśmy się na uruchomienie własnej produkcji paneli fotowoltaicznych. Zrobiliśmy także duży krok w kierunku dalszego rozwoju w obszarze szeroko pojętych odnawialnych źródeł energii podpisując umowę inwestycyjną na rozwój projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 MW – mówi Adam Sikorski. Rozwój na rynku OZE jest dla Grupy UNIMOT kierunkiem strategicznym – udział odnawialnych źródeł energii ma stanowić w przyszłości istotną wartość dodaną dla całej Grupy i przyczyniać się do dalszej dywersyfikacji biznesu.

Miniony rok to także bardzo intensywny rozwojowo okres dla sieci AVIA. Do sieci w Polsce dołączyło 10 nowych stacji, wprowadzony został innowacyjny koncept gastronomiczny Eat&Go oraz uruchomiona kampania wizerunkowa „Wielki plus za…”.

Na bieżący rok patrzymy z optymizmem. Jesteśmy świadomi, że obostrzenia związane z epidemią COVID mogą trwać jeszcze długie miesiące – obserwujemy sytuację, sprawnie się do niej dostosowujemy oraz,  aktywnie szukamy możliwości dalszego rozwoju. Od początku bieżącego roku jest z nami Mikołaj Wierzbicki, który dołączył do Zarządu na stanowisko Wiceprezesa ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej – dodatkowe wsparcie zarówno od strony strategicznej, jak i rozwoju z zakresie OZE – dodaje Adam Sikorski.

Polecamy również

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej