Menu

UNIMOT S.A. przeznaczy 50% jednostkowego zysku netto za 2020 na dywidendę

Data publikacji: 20.05.21

image

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. zdecydowało o wypłacie 16,1 mln zł na dywidendę, co stanowi 1,97 zł na akcję. Kwota stanowi 50% jednostkowego zysku netto za rok 2020. Decyzja jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją Zarządu w tej sprawie.

Dnia 20 maja br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A., które zdecydowało o podziale zysku netto za 2020 r. na dywidendę przeznaczone zostanie 50% kwoty czyli 16,1 mln zł.  Oznacza to, że akcjonariusze spółki otrzymają 1,97 zł na jedną akcję. Pozostała część zysku, w kwocie 16,1 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zgodna z rekomendacją Zarządu i zbieżna z polityką dywidendową spółki, która, w przypadku osiągnięcia pozytywnego zysku netto, zakłada wypłatę min 30% na dywidendę.

Mimo trwającej pandemii i związanej z tym dużej niepewności na rynku, rok 2020 był dla nas rekordowy. Nasze wyniki księgowe były jednak niższe niż biznesowe, w związku z czym zdecydowaliśmy się utrzymać w rekomendacji poziom kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. i jednocześnie, pośrednio, większościowy akcjonariusz.

Dzień dywidendy został ustalony na 4 czerwca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na 25 czerwca 2021 r.

Polecamy również

Getka i Unimot zasilą projekty OZE w Polsce amerykańskimi panelami fotowoltaicznymi od First Solar

Projekt umożliwi polskiej firmie Unimot rozbudowę infrastruktury fotowoltaicznej o panele...

24 września 2021

Zobacz więcej

NuScale Power podpisuje porozumienie o współpracy (MoU) z Getka i UNIMOT w celu rozpoznania możliwości wdrożenia technologii SMR w Polsce

Getka, UNIMOT oraz NuScale Power przeanalizują możliwość wprowadzenia na rynek modułów...

23 września 2021

Zobacz więcej

Wyniki Grupy UNIMOT za I półrocze 2021 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

24 sierpnia 2021

Zobacz więcej