Menu

UNIMOT publikuje szacunki wyników za III kw. 2020 r.

Data publikacji: 06.11.20

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2020 r. Wg wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 10,9 mln zł.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy UNIMOT wyniosły w III kw. 2020 r. 1 338,9 mln zł, czyli o ponad 6,1% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) ukształtowała się natomiast na poziomie 10,9 mln zł, co oznacza spadek o 40,4% r/r.

Niższe r/r wyniki spowodowane są przede wszystkim spadkiem popytu rynkowego na biopaliwo B100, wymagającym otoczeniem zewnętrznym w biznesie oleju napędowego oraz niższą sprzedażą produktów asfaltowych w związku z ograniczaniem projektów budowy niekluczowych dróg. Grupa poniosła także wyższe koszty związane z rozwojem biznesów, głównie sieci AVIA oraz fotowoltaiki.

W III kwartale br. odczuliśmy skutki zwiększonej podaży kluczowych produktów, co przy ograniczonym popycie wpłynęło na zmniejszenie marż.  Negatywne efekty z tego tytułu obserwowaliśmy w biznesie paliw płynnych, produktów asfaltowych, energii elektrycznej i olejów silnikowych. Dodatkowo, ze względu na sytuację polityczną, musieliśmy wstrzymać dostawy amerykańskiej ropy naftowej na Białoruś – wyjaśnia Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

– Mimo niższych wyników jesteśmy zadowoleni z III kwartału, a cały 2020 rok będzie dla nas rekordowy. Prowadzimy biznes w trudnych warunkach, ale dzięki sprawności i determinacji naszego zespołu – nie tylko osiągamy dobre wyniki, ale także kontynuujemy działania rozwojowe, m.in. w zakresie sieci stacji AVIA oraz fotowoltaiki – podkreśla Adam Sikorski, Prezes Zarządu.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania. Raport okresowy za III kwartał 2020 r. spółka publikuje 17 listopada 2020 r.

Polecamy również

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej

Urodzinowy benefit dla członków programu Unimot Klub+

Grupa Unimot, z okazji trzeciej rocznicy istnienia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy –...

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Unimot Aviation uruchamia działalność w sektorze lotnictwa pasażerskiego

Unimot Aviation, spółka, która dołączyła w 2023 r. do Grupy Unimot, intensywnie rozwija swoje...

23 stycznia 2024

Zobacz więcej