Menu

UNIMOT opublikował bardzo dobre szacunki wyników za III kwartał 2019 r.

Data publikacji: 04.11.19

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, ma za sobą kolejny pomyślny kwartał. Wstępne szacunki skonsolidowanych przychodów Grupy UNIMOT za III kwartał 2019 są o 49,7 % wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a skonsolidowana EBITDA skorygowana o 120,4% wyższa.

Wg szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych, Grupa w III kwartale br. wypracowała 1 261,4  mln zł przychodów, czyli o 49,7% więcej r/r. EBITDA wyniosła 34,4 mln zł (wzrost o 110,3% r/r), a EBITDA skorygowana (oczyszczona o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego i uzasadnione przesunięcia) 18,0 mln zł, czyli 120,4% więcej niż w 3Q2018.

Zarząd UNIMOT S.A. jako główne powody udanego dla Grupy kwartału wskazuje: sprzyjające otoczenie zewnętrzne (zarówno marże handlowe na oleju napędowym jak i zapotrzebowanie rynkowe na produkty ropopochodne), wyższe od zakładanych wolumeny sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów, a także większe wolumeny i marże wygenerowane ze sprzedaży gazu LPG. Na wyniki Grupy w III kwartale 2019 maja także wpływ niższe koszty operacyjne uzyskane w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego.

Na bazie danych szacunkowych, skonsolidowana EBITDA skorygowana za 9 miesięcy 2019 r. wynosi 45,8 mln zł, co oznacza wykonanie aktualnej prognozy na 2019 r. w wysokości 46,2 mln zł, w 99%. – W związku z wyższymi od naszych oczekiwań wynikami za minione trzy kwartały tego roku, Zarząd przystąpi do analizy prognoz finansowych i w przypadku istotnej zmiany poinformujemy o tym rynek – zapewnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2019 r. w dniu 13 listopada 2019 r.

Polecamy również

Finalne wyniki Grupy UNIMOT za rok 2019

UNIMOT S.A.  opublikował wyniki finansowe za 2019 r. Grupa UNIMOT osiągnęła wzrost...

25 marca 2020

Zobacz więcej

Zarząd UNIMOT S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd UNIMOT S.A., notowanego na GPW w Warszawie niezależnego importera paliw ciekłych i...

25 marca 2020

Zobacz więcej

Czat inwestorski 27 marca 2020 r.

Zapraszamy na czat inwestorski, poświęcony wynikom finansowym za 2019 r. Czat odbędzie się w...

23 marca 2020

Zobacz więcej