Menu

UNIMOT opublikował bardzo dobre szacunki wyników za III kwartał 2019 r.

Data publikacji: 04.11.19

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, ma za sobą kolejny pomyślny kwartał. Wstępne szacunki skonsolidowanych przychodów Grupy UNIMOT za III kwartał 2019 są o 49,7 % wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a skonsolidowana EBITDA skorygowana o 120,4% wyższa.

Wg szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych, Grupa w III kwartale br. wypracowała 1 261,4  mln zł przychodów, czyli o 49,7% więcej r/r. EBITDA wyniosła 34,4 mln zł (wzrost o 110,3% r/r), a EBITDA skorygowana (oczyszczona o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego i uzasadnione przesunięcia) 18,0 mln zł, czyli 120,4% więcej niż w 3Q2018.

Zarząd UNIMOT S.A. jako główne powody udanego dla Grupy kwartału wskazuje: sprzyjające otoczenie zewnętrzne (zarówno marże handlowe na oleju napędowym jak i zapotrzebowanie rynkowe na produkty ropopochodne), wyższe od zakładanych wolumeny sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów, a także większe wolumeny i marże wygenerowane ze sprzedaży gazu LPG. Na wyniki Grupy w III kwartale 2019 maja także wpływ niższe koszty operacyjne uzyskane w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego.

Na bazie danych szacunkowych, skonsolidowana EBITDA skorygowana za 9 miesięcy 2019 r. wynosi 45,8 mln zł, co oznacza wykonanie aktualnej prognozy na 2019 r. w wysokości 46,2 mln zł, w 99%. – W związku z wyższymi od naszych oczekiwań wynikami za minione trzy kwartały tego roku, Zarząd przystąpi do analizy prognoz finansowych i w przypadku istotnej zmiany poinformujemy o tym rynek – zapewnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2019 r. w dniu 13 listopada 2019 r.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej