Menu

UNIMOT optymalizuje aktywa gazowe na nowych warunkach

Data publikacji: 30.12.19

image

Zarząd UNIMOT S.A., notowanego na GPW w Warszawie niezależnego importera paliw, podjął decyzję o zawarciu umowy dezinwestycyjnej w obszarze swoich spółek gazowych, która powinna zostać podpisana w najbliższych dniach. Na mocy umowy nastąpi przejęcie przez UNIMOT S.A. 100% udziałów w spółce UNIMOT System oraz zbycie posiadanych udziałów w spółce Blue Cold. Transakcja będzie obejmowała także uporządkowanie struktury należności i zobowiązań.

Zgodnie z decyzją Zarządu UNIMOT S.A., drugą stroną umowy, która ma zostać podpisana w najbliższych dniach, została spółka Blue Line Engineering S.A. – dotychczasowy partner spółki w zakresie działalności w obszarze gazu ziemnego. Ostatecznym efektem procesu dezinwestycyjnego będzie przejęcie przez UNIMOT S.A. 100% udziałów w spółce UNIMOT System, do której należy także spółka Blue LNG sp. z o.o. oraz przejęcie przez Blue Line Engineering 100% udziałów w spółce zależnej Blue Cold sp. z o.o., przy jednoczesnym uporządkowaniu struktury należności i zobowiązań w tych spółkach zależnych oraz zakończeniu trwających inwestycji.

To druga umowa dezinwestycyjna, o pierwszej spółka informowała w sierpniu br. Jej warunki nie zostały jednak spełnione, w związku z czym strony zdecydowały się w listopadzie br. ustalić nowe.

– Zdecydowaliśmy, że w segmencie gazu ziemnego będziemy koncentrować się na wybranych aktywach – w naszym portfelu pozostaną dwie spółki: UNIMOT System zajmujący się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego oraz pośrednio Blue LNG zajmująca się także regazyfikacją. Cieszę się, że tym razem transakcje dojdą do skutku – mówi Adam Sikorski, prezes Zarządu UNIMOT.

W wyniku transakcji, które określa umowa dezinwestycyjna, UNIMOT S.A. zapłaci spółce Blue Line Engineering kwotę 4,0 mln zł. Działanie jest zgodne ze Strategią Grupy UNIMOT na lata 2018-2023, która zakłada m.in. optymalizację aktywów gazowych i koncentrację na najwyżej marżowych biznesach.

Polecamy również

UNIMOT Energia i Gaz wzmacnia zespół

Andrzej Moczydłowski – ekspert z rynku OZE, wchodzi do Zarządu Spółki UNIMOT Energia i Gaz,...

26 czerwca 2020

Zobacz więcej

UNIMOT S.A. podwyższa prognozę na 2020 rok

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

24 czerwca 2020

Zobacz więcej

Dzień Inwestora UNIMOT – podsumowanie

W dniu 16 czerwca 2020 r.  po raz pierwszy odbył się Dzień Inwestora UNIMOT...

17 czerwca 2020

Zobacz więcej