Menu

UNIMOT członkiem EFET

Data publikacji: 05.12.14

image

Spółka UNIMOT S.A. została przyjęta do struktur EFET – Europejskiej Federacji Handlowców Energią, wspierającej obrót energią w Europie. Członkostwo w tak prestiżowym Stowarzyszeniu zwiększa aktywność Spółki na międzynarodowym rynku energii i otwiera nowe perspektywy działania.

Europejska Federacja Handlowców Energią (European Federation of Energy Traders – EFET) to stowarzyszenie przedsiębiorców energetycznych, działające na rynkach hurtowych energii elektrycznej i gazu. Stowarzyszenie powstało w 1999 r., w odpowiedzi na liberalizację tych rynków w Unii Europejskiej, w celu umożliwienia wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii. Zadaniem EFET jest poprawa funkcjonowania europejskich rynków hurtowych energii i gazu, zwiększenie ich płynności, jak również wsparcie wydajności przedsiębiorców. Stowarzyszenie wprowadza regulacje, które umożliwiają obrót energii elektrycznej i gazu, przy jednoczesnym, swobodnym rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw, oraz minimalizują przeszkody w transakcjach handlowych.

Wśród cech wyróżniających tę organizację można wymienić: całkowitą bezstronność, międzynarodowy i niedochodowy charakter, jawność i równość we wszystkich działaniach, wysoką jakość i wydajność w dostarczaniu pomocy organizacjom zrzeszającym, partnerski charakter dyskusji.

EFET zrzesza obecnie 126 firm członkowskich, z ponad 27 krajów europejskich. Członkami Stowarzyszenia są ważne zagraniczne koncerny m.in.: Gazprom, BP, Shell, Total, Vitol, jak również polskie spółki: PGE, PGNiG, Tauron Polska Energia.

Członkostwo w EFET pozwoli UNIMOT S.A. zwiększyć aktywność na międzynarodowym rynku obrotu gazem i z pewnością przyczyni się do uproszczenia, a co za tym idzie – przyspieszenia niektórych transakcji handlowych.  

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 24 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy Państwa na konferencję z udziałem Zarządu, której tematem będą wyniki Grupy...

19 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Unimot na konferencji poświęconej praktyce realizacji celów klimatycznych w logistyce i transporcie

17-18 kwietnia 2024 r. w Gdyni odbyła się konferencja poświęcona praktyce realizacji celów...

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej