Menu

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Data publikacji: 09.02.24

image

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) wyniosła w tym okresie 41 mln zł, a przychody ogółem 2 170,4 mln zł.

Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio: 233,9 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej i 3 682 mln zł przychodów ogółem.

Na wyniki w IV kwartale 2023 r. miała wpływ przede wszystkim utrzymująca się, przez większą część ostatniego kwartału 2023 r., sytuacja na rynku oleju napędowego charakteryzująca się tym, że krajowe notowania oleju napędowego znajdowały się na poziomie poniżej światowych notowań tego produktu. Konsekwencją tego było ograniczenie obrotu olejem napędowym na polskim rynku. Grupa w tym okresie koncentrowała się na eksporcie paliw do Ukrainy, realizacji wcześniej zaciągniętych zobowiązań wobec krajowych kontrahentów na dostawy oleju napędowego oraz dostarczaniu – zgodnie z umowami – oleju napędowego do sieci stacji AVIA. Zarząd Grupy Unimot dokonał analizy wpływu powyższych negatywnych warunków na sytuację finansową Grupy, z której wynika, że utracił korzyści rzędu 72 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w IV kwartale 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od typowych warunków obrotu olejem napędowym.

Pozytywnie do wyniku kontrybuowały przejęte w 2023 r. aktywa, tj. spółki: Olavion, Unimot Commodities, Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen, RCEkoenergia oraz Unimot Aviation. Wypracowały one w IV kwartale 2023 r. wynik EBITDA skorygowana na poziomie 54 mln zł.

Czwarty kwartał 2023 r. to kolejny okres wyzwań związanych z otoczeniem rynkowym, ale także i efektywnego wykorzystania szans. Nie byłoby to możliwe bez wcześniej podjętych strategicznych i operacyjnych decyzji biznesowych.  Pozytywne efekty w skali całej Grupy Unimot widać przede wszystkim w dywersyfikacji biznesu. Wszystkie przejęte w 2023 r. wypracowały ok. 54 mln zł skorygowanej EBITDA i jest to wynik, który bardzo nas cieszy. Ponadto, dzięki konsekwentnej realizacji polityki handlowej, w segmencie gazu ziemnego wypracowaliśmy EBITDA na poziomie 25,5 mln zł. Z drugiej strony wyniki Grupy UNIMOT były pod presją krajowych cen oleju napędowego, która powodowała brak rentowności importu tego produktu. Podobnie jak w III kwartale koncentrowaliśmy się na tych obszarach biznesowych, które przynosiły zysk, czyli eksporcie i obsłudze kontraktów krajowych opartych na notowaniach Platts. Mam nadzieję, że w 2024 r. sytuacja wróci do normy rynkowej i będziemy mogli z zyskiem realizować działalność importową – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Jeśli chodzi o wyniki operacyjne wypracowane w IV kwartale 2023 r. przez Grupę Unimot w segmentach, które do 2022 r. stanowiły główne źródło przychodów Grupy Unimot, według wstępnych szacunków Grupa wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 441,6 tys. m3 (wzrost o 1 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 17 proc. r/r do 74 tys. ton.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej