Menu

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za II kwartał 2023 r.

Data publikacji: 08.08.23

image

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2023 roku. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła w tym okresie 62,8 mln zł, a przychody ogółem 3 140 mln zł. Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio: 74,3 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej i 3 518 mln zł przychodów ogółem.

Na wyniki Grupy Unimot osiągnięte w II kwartale miała wpływ narastająca presja na rynku oleju napędowego, spowodowana ograniczeniem jego konsumpcji przy jednoczesnej, obserwowanej nadpodaży, która przyczyniła się do spadku poziomu marży i tym samym do znacznego zmniejszenia efektywności importu tego produktu. Takie otoczenie rynkowe nie było wsparciem dla działalności Grupy Unimot i dodatkowo powodowało ograniczenie efektywności realizacji długoterminowych zobowiązań umownych na dostawy oleju napędowego.

Cieszę się z pozytywnego wpływu dywersyfikacji biznesu w naszej grupie kapitałowej – niekorzystne okoliczności, które miały wpływ na niższy wynik segmentu oleju napędowego, zostały nadrobione wynikami pozostałych segmentów biznesowych. Cały czas działamy w wymagającym otoczeniu zewnętrznym, zmagając się z niesprzyjającymi czynnikami makroekonomicznymi, które są wynikiem trwającej już prawie 1,5 roku wojny w Ukrainie. Zwracaliśmy uwagę, że nasze wyniki w tym roku nie będą tak wysokie jak w roku ubiegłym, ale warto podkreślić, że jesteśmy z nich zadowoleni biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stawia przed nami rynek – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

W II kwartale 2023 r. Grupa Unimot według wstępnych szacunków wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 512,5 tys. m3 (spadek o 3,5 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 7,2 proc. r/r do 68,7 tys. ton.

Wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w II kwartale 2023 r. miało także zakończenie 7 kwietnia 2023 r. transakcji nabycia przez Grupę Unimot 100 proc. akcji Lotos Terminale (obecnie funkcjonującą pod nazwą Unimot Terminale, w skład której wchodzą spółki Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen i RCEkoenergia) i rozpoczęcie konsolidacji w ramach Grupy Emitenta wyników finansowych wypracowywanych przez te aktywa. Łączna kontrybucja podmiotów nabytych przez Grupę Unimot w I półroczu 2023 r. do wyniku EBITDA skorygowana wynosiła 40,5 mln zł. Wstępne rozliczenie transakcji nabycia spółki Lotos Terminale miało także wpływ na powstanie jednorazowego, niepieniężnego zdarzenia księgowego w postaci zysku z tytułu okazyjnego nabycia, który zostanie uwzględniony w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2023 r. Wstępnie oszacowany zysk z tytułu okazyjnego nabycia wynosi 494 mln zł. W związku z tym, że jest to zdarzenie księgowe o charakterze niepieniężnym i jednorazowym, zarówno EBITDA skorygowana, jak i podstawa do wyliczania wartości dywidendy, nie będą zawierać tej pozycji księgowej.

Wstępnie oszacowany zysk z tytułu okazyjnego nabycia został skalkulowany na podstawie wartości księgowych na dzień transakcji i stanowi nadwyżkę wartości nabytych aktywów netto nad wartością przekazanej zapłaty. Ostateczne rozliczenie zostanie sporządzone z uwzględnieniem wyceny do wartości godziwej, m.in. nabytych aktywów i przejętych zobowiązań, w ciągu 12 miesięcy od daty transakcji i może różnić się od wstępnie oszacowanego zysku.

Polecamy również

AVIA Solar sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej AVIA Solar Sędziszów Małopolski

AVIA Solar, zarządzana przez Grupę Unimot, została sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej...

29 września 2023

Zobacz więcej

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej