Menu

Raport w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów spółki Naturalna Energia

Data publikacji: 05.01.22

image

Odstąpienie przez spółkę zależną od Emitenta od porozumienia w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej dotyczącej Naturalna Energia sp. z o.o. oraz umów sprzedaży udziałów i wierzytelności

  • Raport nr: 1/2022
  • Data publikacji: 04.01.2022 / 16:22

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 04.01.2022 r. powziął informację o odstąpieniu przez spółkę zależną Unimot Energia i Gaz sp. z o.o.  („UEiG”) od porozumienia zawartego w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w Naturalna Energia sp. z o.o. („NE”) oraz zawartych umów sprzedaży udziałów oraz wierzytelności.

Odstąpienie wynika z bezskutecznego upływu terminu na spełnienie się warunku zawieszającego dotyczącego wejścia w życie ww. porozumienia i umów w postaci wpłaty do dnia 31.12.2021 r. ceny sprzedaży udziałów oraz wierzytelności, a także braku porozumienia z założycielami w sprawie ustalenia nowych warunków planowanych transakcji (o prowadzonych negocjacjach Emitent informował dnia 31.12.2021 r. w raporcie bieżącym nr 41/2021).

W świetle powyższego, UEiG nie dokonała sprzedaży udziałów i wierzytelności na warunkach i ze skutkami opisanymi szczegółowo w raporcie bieżącym nr 39/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., a umowa inwestycyjna zawarta dnia 14 grudnia 2020 r. (RB nr 35/2020) wciąż obowiązuje.

Spółka zależna od Emitenta będzie kontynuowała rozmowy z założycielami NE w sprawie sprzedaży projektów jako jednym ze sposobów komercjalizacji projektów przyjętych na początku inwestycji. Nie wyklucza się też innego sposobu komercjalizacji o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 35/2020.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Polecamy również

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej