Menu

Przemysław Podgórski z Grupy Unimot wiceprezesem Polskiej Izby Gazu Płynnego

Data publikacji: 07.09.21

image

Przemysław Podgórski, dyrektor ds. rozwoju, informatyzacji i sprawozdawczości w Grupie Unimot, został powołany na stanowisko wiceprezesa Polskiej Izby Gazu Płynnego. Spotkanie przedstawicieli firm zrzeszonych w PIGP odbyło się 2 września.

Prezydium PIGP zostało wybrane spośród 12 członków Rady Izby, powołanych na nową kadencję. W skład Prezydium wchodzą obecnie: Paweł Bielski na stanowisku prezesa Izby (reelekcja na kolejną kadencję), Przemysław Podgórski (Unimot) i Cezary Kwella na stanowiskach wiceprezesów Izby oraz Marcin Majewski i Małgorzata Kondratowicz na stanowiskach członków Prezydium.

Podczas spotkania członków Polskiej Izby Gazu Płynnego, Paweł Bielski prezes Izby, przedstawił sprawozdanie z działalności. m.in. aktywność Izby w następujących obszarach:

  • platforma paliwowa – udział w pracach grupy roboczej powołanej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych;
  • zastosowanie ograniczeń w handlu dla importu gazu pochodzenia rosyjskiego lub kazachskiego;
  • propozycja zmian do procedowanego obecnie przez Sejm RP projektu Ustawy o zmianie Ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw;
  • stanowisko Polskiej Izby Gazu Płynnego na temat senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
  • stanowisko Izby skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie zasad rozliczania Narodowego Celu Redukcyjnego;
  • propozycje PIGP dotyczące zmian w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych;
  • uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej;
  • stanowisko Polskiej Izby Gazu Płynnego w sprawie regulacji dotyczących rynku butli LPG;
  • przedstawienie problemów oraz postulatów w zakresie przepisów o Dozorze Technicznym.

W tym roku minęło 25 lat od założenia Polskiej Izba Gazu Płynnego, która powstała w 1996 roku w Kępnie, jako zrzeszenie dystrybutorów gazu LPG i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, zakupu i rozlewu gazu płynnego. Skupia również podmioty zajmujące się produkcją i obrotem urządzeniami związanymi z gazem płynnym.

Polska Izba Gazu Płynnego reprezentuje interesy członków Izby, przede wszystkim wobec organów państwowych oraz instytucji mających wpływ na infrastrukturę związaną ze stosowaniem gazu płynnego, podejmuje działania zapobiegające praktykom monopolistycznym, monitoruje wdrażanie i funkcjonowanie przepisów prawnych dotyczących branży gazu płynnego, a także opiniuje projekty przepisów dotyczących branży.

Polecamy również

Getka and Unimot to Power Projects in Poland with American-Made Solar Panels from First Solar

Project will enable Polish-based Unimot to strategically expand solar infrastructure U.S.-based...

24 września 2021

Zobacz więcej

Getka i Unimot zasilą projekty OZE w Polsce amerykańskimi panelami fotowoltaicznymi od First Solar

Projekt umożliwi polskiej firmie Unimot rozbudowę infrastruktury fotowoltaicznej o panele...

24 września 2021

Zobacz więcej

NuScale Power podpisuje porozumienie o współpracy (MoU) z Getka i UNIMOT w celu rozpoznania możliwości wdrożenia technologii SMR w Polsce

Getka, UNIMOT oraz NuScale Power przeanalizują możliwość wprowadzenia na rynek modułów...

23 września 2021

Zobacz więcej