Menu

Olavion z Grupy Unimot podpisał z NEWAG umowę na dostawę 4 lokomotyw

Data publikacji: 13.06.23

image

13 czerwca 2023 r. Olavion, spółka z Grupy Kapitałowej Unimot, zawarła z NEWAG, nowosądeckim producentem pojazdów szynowych, umowę na dostawę 4 lokomotyw Dragon 2. Umowa obejmuje również opcję wzbogacenia pojazdów o moduł spalinowy oraz możliwość zamówienia do 16 dodatkowych lokomotyw.

W ramach umowy Olavion nabędzie od NEWAG 4 lokomotywy za łączną maksymalną cenę 74 mln zł. Termin dostawy pierwszej lokomotywy wynosi 16 miesięcy od dnia poinformowania NEWAG przez Olavion o uzyskaniu zgód korporacyjnych i finansowania, a kolejne 3 pojazdy z podstawowego zamówienia dostarczane będą co dwa tygodnie.

Ponadto Olavion uzyskał opcję zakupu 16 dodatkowych lokomotyw. Cena zakupu została zagwarantowana dla zamówień złożonych w 2023 r., a dla kolejnych lat zdefiniowano schemat indeksacji. Grupa Unimot może skorzystać z powyższej opcji do końca 2025 r. i nie jest zobligowana do zakupu wszystkich lokomotyw przewidzianych w puli opcji zakupowej. Decyzja o zakupie dodatkowych lokomotyw zostanie podjęta po uwzględnieniu ekonomicznego uzasadnienia ich zakupu. Przy założeniu skorzystania z opcji zakupu wszystkich 16 lokomotyw, łączne nakłady na te 16 lokomotyw wyniosłyby do 304 mln złotych po cenach obowiązujących w roku 2023.

Przedmiotem współpracy stron będzie również świadczenie przez NEWAG usług utrzymania planowego przez okres 24 miesięcznej gwarancji.

Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania wszelkich zgód korporacyjnych i finansowania przez Olavion. Grupa Unimot szacuje, że spełnienie powyższych warunków, dla pierwszych 4 lokomotyw, nastąpi do końca lipca 2023 r.

W wyniku realizacji umowy Olavion zwiększy liczbę lokomotyw elektrycznych, co pozwoli na zwiększenie skali działalności i umocnienie pozycji rynkowej spółki. Zabezpieczenie możliwości zakupu kolejnych lokomotyw pozwoli elastycznie reagować na zmieniające się zapotrzebowanie rynkowe oraz Grupy Unimot w zakresie taboru kolejowego.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej