Menu

Olavion z Grupy Unimot podpisał z NEWAG umowę na dostawę 4 lokomotyw

Data publikacji: 13.06.23

image

13 czerwca 2023 r. Olavion, spółka z Grupy Kapitałowej Unimot, zawarła z NEWAG, nowosądeckim producentem pojazdów szynowych, umowę na dostawę 4 lokomotyw Dragon 2. Umowa obejmuje również opcję wzbogacenia pojazdów o moduł spalinowy oraz możliwość zamówienia do 16 dodatkowych lokomotyw.

W ramach umowy Olavion nabędzie od NEWAG 4 lokomotywy za łączną maksymalną cenę 74 mln zł. Termin dostawy pierwszej lokomotywy wynosi 16 miesięcy od dnia poinformowania NEWAG przez Olavion o uzyskaniu zgód korporacyjnych i finansowania, a kolejne 3 pojazdy z podstawowego zamówienia dostarczane będą co dwa tygodnie.

Ponadto Olavion uzyskał opcję zakupu 16 dodatkowych lokomotyw. Cena zakupu została zagwarantowana dla zamówień złożonych w 2023 r., a dla kolejnych lat zdefiniowano schemat indeksacji. Grupa Unimot może skorzystać z powyższej opcji do końca 2025 r. i nie jest zobligowana do zakupu wszystkich lokomotyw przewidzianych w puli opcji zakupowej. Decyzja o zakupie dodatkowych lokomotyw zostanie podjęta po uwzględnieniu ekonomicznego uzasadnienia ich zakupu. Przy założeniu skorzystania z opcji zakupu wszystkich 16 lokomotyw, łączne nakłady na te 16 lokomotyw wyniosłyby do 304 mln złotych po cenach obowiązujących w roku 2023.

Przedmiotem współpracy stron będzie również świadczenie przez NEWAG usług utrzymania planowego przez okres 24 miesięcznej gwarancji.

Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania wszelkich zgód korporacyjnych i finansowania przez Olavion. Grupa Unimot szacuje, że spełnienie powyższych warunków, dla pierwszych 4 lokomotyw, nastąpi do końca lipca 2023 r.

W wyniku realizacji umowy Olavion zwiększy liczbę lokomotyw elektrycznych, co pozwoli na zwiększenie skali działalności i umocnienie pozycji rynkowej spółki. Zabezpieczenie możliwości zakupu kolejnych lokomotyw pozwoli elastycznie reagować na zmieniające się zapotrzebowanie rynkowe oraz Grupy Unimot w zakresie taboru kolejowego.

Polecamy również

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej