Menu

Grupa Unimot publikuje swój pierwszy Raport ESG

Data publikacji: 28.06.22

image

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa paliwowo-energetyczna, opublikowała swój pierwszy Raport ESG. Raport zawiera podsumowanie działań i ich rezultaty w trzech kluczowych obszarach odpowiedzialności: środowiskowej, społecznej oraz ładu korporacyjnego. Sporządzenie oraz publikacja raportu niefinansowego jest realizacją przez Grupę jednego z zobowiązań wynikających ze Strategii ESG.

Prezentowana publikacja jest pierwszym raportem ESG Grupy Unimot. Dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz uwzględnia wybrane działania zrealizowane w 2022 r. Przedstawione dane w raporcie odnoszą się do wpływu Grupy na środowisko, otoczenie społeczne oraz prezentują pogłębione informacje na temat sfery zarządzania. Kolejne raporty będą publikowane w cyklu rocznym. Raport został stworzony w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI Standards. Intencją Grupy jest poszerzanie katalogu wskaźników w kolejnych latach.

Jesteśmy świadomi, że kwestie związane z prowadzeniem działalności biznesowej w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny są coraz ważniejsze dla naszych interesariuszy, dlatego zdecydowaliśmy się na publikację raportów ESG, mimo że obecnie nie mamy takiego obowiązku. Z każdym rokiem chcemy rozszerzać jego zakres wzorem najlepszych standardów rynkowych oraz biorąc pod uwagę informacje zwrotne, które mam nadzieję będziemy otrzymywać. W marcu tego roku opublikowaliśmy Strategię ESG i raportowanie w tym obszarze jest tego naturalną konsekwencją – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Raport przedstawia informacje najistotniejsze z punktu widzenia inwestorów, regulatorów, pracowników oraz kontrahentów i uwzględnia m.in.: wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat, wytyczne grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem – TCFD, czynniki ESG – środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym, a także Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) zidentyfikowane jako strategiczne dla Grupy Unimot.

 

Pełen raport dostępny jest pod linkiem:

https://www.unimot.pl/wp-content/uploads/2022/06/raport-esg-2021.pdf

Polecamy również

AVIA Solar sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej AVIA Solar Sędziszów Małopolski

AVIA Solar, zarządzana przez Grupę Unimot, została sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej...

29 września 2023

Zobacz więcej

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej