Dane finansowe

nag_df_big

Skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.

(tys. PLN)I kwartał 2017IV kwartał 2016
Przychody ze sprzedaży665 473 380 086
EBIT11 10010 326
EBITDA12 22010 996
Zysk/strata brutto10 0339 903
Zysk/strata netto8 2117 837
Zobowiązania długoterminowe23 91737 275
Zobowiązania krótkoterminowe329 627447 371
Aktywa ogółem562 810580 566
Kapitał własny198 36895 920

 

Wyniki finansowe w latach 2014-16

(tys. PLN)2016      20152014
Przychody netto ze sprzedaży 2 531 575
1 368 248666 236
Zysk/ strata brutto ze sprzedaży 133 641
67 79933 795
Zysk/ strata na działalności operacyjnej 40 946
17 0686 841
Zysk/ strata przed opodatkowaniem 37 538
15 0065 468
Zysk/ strata netto 29 643  
12 4383 838
 

 


AVIA Polska
tankuj24