Menu

Dane finansowe

Skonsolidowane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży
Zyski

Dane i wskaźniki finansowe: xlsx

Dane w ujęciu rocznym

Wskaźnik 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży - - - -
Zysk brutto - - - -
EBIT - - - -
EBITDA - - - -
Zysk netto - - - -
Kapitał własny - - - -
Zobowiazania długoterminowe - - - -
Zobowiazania krótkoterminowe - - - -
Aktywa ogółem - - - -
Marża EBIT - - - -
Marża EBITDA - - - -
ROE - - - -

Dane w ujęciu kwartalnym

Wskaźnik (rok: ) Q1 Q2 Q3 Q4
Przychody ze sprzedaży - - - -
Zysk brutto - - - -
EBIT - - - -
EBITDA - - - -
Zysk netto - - - -
Kapitał własny - - - -
Zobowiazania długoterminowe - - - -
Zobowiazania krótkoterminowe - - - -
Aktywa ogółem - - - -
Marża EBIT - - - -
Marża EBITDA - - - -
ROE - - - -

Zobacz prezentacje i inne materiały wynikowe

Zobacz prognozy wyników