Dane finansowe

nag_df_big

Skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2017 r.

(tys. PLN)III kwartał 2017III kwartał 2016
Przychody ze sprzedaży779 371672 994
EBIT14 56912 949
EBITDA15 82513 944
Zysk/strata brutto36 14936 661
Zysk/strata netto10 6449 905
Zobowiązania długoterminowe21 29526 509
Zobowiązania krótkoterminowe309 299   300 559
Aktywa ogółem521 685406 731
Kapitał własny191 09179 663

 

Wyniki finansowe w latach 2014-16

(tys. PLN)2014      20152016
Przychody netto ze sprzedaży666 236
1 368 248 2 531 575
Zysk/ strata brutto ze sprzedaży33 795
67 799   133 641
Zysk/ strata na działalności operacyjnej6 841
17 06840 946
Zysk/ strata przed opodatkowaniem5 468
15 00637 538
Zysk/ strata netto3 838
12 43829 643

 

Szczegółowe dane finansowe za lata 2012 – 2017

Przepływy pieniężne                pdf

Sytuacja finansowa – bilans    pdf

Przepływy pieniężne               pdf

Wskaźniki finansowe              pdf

Dane i wskaźniki finansowe   xlsx

 


AVIA Polska
tankuj24