Dane finansowe

nag_df_big

Skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

(tys. PLN)I półrocze 2017I półrocze 2016
Przychody ze sprzedaży1 419 922853 145
EBIT17 55915 537
EBITDA19 85917 120
Zysk/strata brutto15 11414 220
Zysk/strata netto12 10010 439
Zobowiązania długoterminowe21 29532 103
Zobowiązania krótkoterminowe309 299269 493
Aktywa ogółem521 685298 315
Kapitał własny191 09169 758

 

Wyniki finansowe w latach 2014-16

(tys. PLN)2014      20152016
Przychody netto ze sprzedaży666 236
1 368 248 2 531 575
Zysk/ strata brutto ze sprzedaży33 795
67 799   133 641
Zysk/ strata na działalności operacyjnej6 841
17 06840 946
Zysk/ strata przed opodatkowaniem5 468
15 00637 538
Zysk/ strata netto3 838
12 43829 643

 

Szczegółowe dane finansowe

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie z sytuacji finansowej – bilans

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 


AVIA Polska
tankuj24