Menu

UNIMOT złożył do URE wnioski aktualizujące koncesje OPC i OPZ

Data publikacji: 06.10.20

image

UNIMOT S.A. złożył do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zmianę koncesji na obrót paliwami w kraju i z zagranicą, w związku ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

W związku z „nowym” rozporządzeniem koncesyjnym, tj. rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących – UNIMOT S.A. przedłożył w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę koncesji na obrót paliwami w kraju (OPC) i z zagranicą (OPZ), a także wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów przywożących (RPP), wypełniając tym samym obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 32 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne).

Przywołane wyżej rozporządzenie wprowadziło zmiany w zakresie oznaczenia niektórych kodów CN, co związane jest z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym nr L280 Unii Europejskiej Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Tym samym rozporządzenie wykonawcze wprowadziło do stosowania aktualizację niektórych kodów CN, wymienionych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wykazu paliw ciekłych. Ponadto w zakresie gazu płynnego LPG wprowadzono dla kodu CN 2901 10 00 wyłączenie dotyczące produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

W związku z faktem, iż spółka UNIMOT S.A. posiada koncesje obejmujące szeroki zakres produktowy paliw ciekłych, zmiana zapisów koncesyjnych pozwoli na dostosowanie koncesji do obecnie obowiązujących przepisów prawa, umożliwiając dalsze prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na krajowym i międzynarodowym rynku paliw.    

Polecamy również

AVIA GO: rusza aplikacja mobilna sieci stacji paliw AVIA w Polsce

UNIMOT, multienergetyczna grupa kapitałowa zarządzająca siecią stacji AVIA w Polsce,...

2 lipca 2024

Zobacz więcej

Grupa UNIMOT sponsorem Dni Jasła 2024

W dniach 21-23 czerwca 2024 roku odbyły się Dni Jasła 2024. Wydarzenie, którego...

26 czerwca 2024

Zobacz więcej