Menu

UNIMOT złożył do URE wnioski aktualizujące koncesje OPC i OPZ

Data publikacji: 06.10.20

image

UNIMOT S.A. złożył do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zmianę koncesji na obrót paliwami w kraju i z zagranicą, w związku ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

W związku z „nowym” rozporządzeniem koncesyjnym, tj. rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących – UNIMOT S.A. przedłożył w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę koncesji na obrót paliwami w kraju (OPC) i z zagranicą (OPZ), a także wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów przywożących (RPP), wypełniając tym samym obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 32 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne).

Przywołane wyżej rozporządzenie wprowadziło zmiany w zakresie oznaczenia niektórych kodów CN, co związane jest z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym nr L280 Unii Europejskiej Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Tym samym rozporządzenie wykonawcze wprowadziło do stosowania aktualizację niektórych kodów CN, wymienionych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wykazu paliw ciekłych. Ponadto w zakresie gazu płynnego LPG wprowadzono dla kodu CN 2901 10 00 wyłączenie dotyczące produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

W związku z faktem, iż spółka UNIMOT S.A. posiada koncesje obejmujące szeroki zakres produktowy paliw ciekłych, zmiana zapisów koncesyjnych pozwoli na dostosowanie koncesji do obecnie obowiązujących przepisów prawa, umożliwiając dalsze prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na krajowym i międzynarodowym rynku paliw.    

Polecamy również

Nowa stacja AVIA z największym konceptem sklepowym Eat&Go oraz zainstalowaną fotowoltaiką

UNIMOT otworzył kolejną stację paliw AVIA, tym razem Gorzowie Wielkopolskim. To pierwszy...

19 października 2020

Zobacz więcej

Grupa UNIMOT planuje dalszy rozwój na rynku OZE

Grupa UNIMOT, poprzez spółkę UNIMOT Energia i Gaz, intensywnie rozwija dotychczasowy biznes...

30 września 2020

Zobacz więcej

Konferencja UNIMOT

Szanowni Państwo,zapraszamy na kolejną konferencję online, którą organizujemy w czwartek 1...

25 września 2020

Zobacz więcej