Menu

Unimot opublikował wyniki za III kwartał 2023 r.

Data publikacji: 22.11.23

image

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 29,2 mln zł, a przychody ogółem ukształtowały się na poziomie 3,3 mld zł.

W III kwartale 2023 roku Grupa Unimot podejmowała intensywne działania nakierowane na skuteczne zarządzanie wyzwaniami, które pojawiły się w tym okresie oraz wykorzystaniu w maksymalnym zakresie szans rynkowych. Wszystkie podejmowane działania miały na celu realizację strategii biznesowej oraz wzmacnianie wartości i pozycji Grupy Unimot.

Nadzwyczajnym zjawiskiem determinującym skonsolidowane wyniki finansowe Grupy w III kwartale 2023 r. była sytuacja na lokalnym rynku oleju napędowego. Od drugiej połowy sierpnia 2023 r. ceny tego produktu w Polsce kształtowały się znacznie poniżej notowań obserwowanych na rynkach światowych. Oznacza to, że import oleju napędowego generował ujemne marże. W tej sytuacji Grupa, chcąc zniwelować negatywne skutki tej sytuacji, ograniczyła import oleju napędowego do wielkości koniecznych do wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych wcześniej umów. Pomimo podjętych działań, szacuje się, że nastąpiła utrata korzyści rzędu 72,4 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w III kwartale 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od warunków obrotu olejem napędowym obserwowanych w poprzednich okresach.

Skutki nadzwyczajnej sytuacji na rynku paliw zostały w znacznym zakresie zniwelowane przez wypracowane wyniki osiągnięte przez spółki nabyte przez Grupę Unimot w 2023 r. oraz przez pozostałe biznesy rozwijane w ramach Grupy Unimot. Aktywa przejęte przez Grupę Unimot w 2023 r. to spółki Olavion, Unimot Commodities, Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen, RCEkoenergia i Unimot Aviation.

Wszystkie działania realizowane w przejętych spółkach prowadzone są w oparciu o zasady, które przyświecają nam od początku działalności Grupy Unimot na rynku. To przede wszystkim elastyczne reagowanie na bieżące i zidentyfikowane przyszłe wyzwania rynkowe, dynamika w działaniu oraz szybkość decyzyjna, które pozwalają nam robić krok naprzód nawet w obliczu bardzo wymagającego otoczenia. Bardzo ważny dla mnie osobiście jest fakt, że spółki się rozwijają, również pod względem liczby zatrudnionych – pokazuje to, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym pracodawcą, co jest ważne przede wszystkich z punktu widzenia społeczności lokalnych, których staliśmy się ważną częścią. Liczę na to, że w następnych okresach będziemy mogli sukcesywnie chwalić się kolejnymi postępami w rozwoju przejętych spółek, które już teraz stanowią integralną część naszej Grupy – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Kontrybucja przejętych w 2023 r. biznesów do wyniku EBITDA skorygowana Grupy Unimot w III kwartale 2023 r. roku wyniosła 47,8 mln zł i miała stabilizujący wpływ na skonsolidowane dane finansowe. Dodatkowo, pozytywnie na wyniki finansowe wpłynęła działalność w zakresie obrotu LPG, gazu ziemnego i sieci stacji paliw AVIA. Ich łączna EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 17,6 mln zł. W raportowanym okresie wolumen sprzedaży oleju napędowego i biopaliw przekroczył 481,4 tys. m3, a sprzedaż gazu LPG przekroczyła poziom 80,1 tys. ton.

 

Wyniki za III kwartał 2023 r. – prezentacja

Sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2023 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r.

 

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej