Menu

Szacunkowe wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

Data publikacji: 04.11.22

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2022 r. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła w tym okresie 124 mln zł.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ogółem Grupy UNIMOT wyniosły w III kwartale 2022 r. 3 786 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w III kwartale 2022 r. ukształtowała się na poziomie 124 mln zł, wobec 12 mln zł w III kwartale 2021 r.

Cały czas zmagamy się z niepewnością związaną z cenami surowców i logistyką, jednak nasze wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2022 r. udowodniły, że wdrożone po wybuchu wojny rozwiązania biznesowe i organizacyjne, a także nawiązane nowe kontakty handlowe, skutecznie utrzymały Grupę na ścieżce wzrostu i zapewniły wypracowanie rekordowych wyników finansowych. Jednym z kluczowych działań, będących odpowiedzią na wyzwania logistyczne, które pojawiły się po wybuchu wojny w Ukrainie, było nabycie nowych cystern kolejowych o łącznej pojemności ponad 8 tys. metrów sześc. przeznaczonych do przewozu oleju napędowego i benzyn. Zakupione wagony stanowić będą istotne uzupełnienie bazy logistycznej Grupy Unimot i będą w pierwszej kolejności wykorzystywane przez Grupę, a także – w miarę możliwości – będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Rozwój własnych zasobów kolejowych pozwoli nam na podniesienie efektywności obrotu paliwami płynnymi – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w III kwartale 2022 r. miały: trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję,  wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw o 21 proc. r/r do poziomu 492 tys. m sześc. oraz gazu LPG o 30 proc. do 68 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz ze strony klientów ukraińskich, sprzedaż części zapasu obowiązkowego będąca konsekwencją zmian organizacyjnych, związanych z wydzieleniem działalności handlu paliwami, biopaliwami i LPG do spółki Unimot Paliwa, która przyczyniła się do wypracowania 23 mln zł EBITDA skorygowanej, a także wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2022 r.

Polecamy również

AVIA Solar sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej AVIA Solar Sędziszów Małopolski

AVIA Solar, zarządzana przez Grupę Unimot, została sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej...

29 września 2023

Zobacz więcej

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej