Menu

Szacunkowe wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

Data publikacji: 04.11.22

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2022 r. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła w tym okresie 124 mln zł.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ogółem Grupy UNIMOT wyniosły w III kwartale 2022 r. 3 786 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w III kwartale 2022 r. ukształtowała się na poziomie 124 mln zł, wobec 12 mln zł w III kwartale 2021 r.

Cały czas zmagamy się z niepewnością związaną z cenami surowców i logistyką, jednak nasze wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2022 r. udowodniły, że wdrożone po wybuchu wojny rozwiązania biznesowe i organizacyjne, a także nawiązane nowe kontakty handlowe, skutecznie utrzymały Grupę na ścieżce wzrostu i zapewniły wypracowanie rekordowych wyników finansowych. Jednym z kluczowych działań, będących odpowiedzią na wyzwania logistyczne, które pojawiły się po wybuchu wojny w Ukrainie, było nabycie nowych cystern kolejowych o łącznej pojemności ponad 8 tys. metrów sześc. przeznaczonych do przewozu oleju napędowego i benzyn. Zakupione wagony stanowić będą istotne uzupełnienie bazy logistycznej Grupy Unimot i będą w pierwszej kolejności wykorzystywane przez Grupę, a także – w miarę możliwości – będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Rozwój własnych zasobów kolejowych pozwoli nam na podniesienie efektywności obrotu paliwami płynnymi – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w III kwartale 2022 r. miały: trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję,  wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw o 21 proc. r/r do poziomu 492 tys. m sześc. oraz gazu LPG o 30 proc. do 68 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz ze strony klientów ukraińskich, sprzedaż części zapasu obowiązkowego będąca konsekwencją zmian organizacyjnych, związanych z wydzieleniem działalności handlu paliwami, biopaliwami i LPG do spółki Unimot Paliwa, która przyczyniła się do wypracowania 23 mln zł EBITDA skorygowanej, a także wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2022 r.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej