Menu

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za 2022 r.

Data publikacji: 08.02.23

image

Unimot S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał i cały 2022 rok. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła odpowiednio 222,1 mln zł w IV kwartale 2022 r. i 502,3 mln zł w 2022 r.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody od klientów wyniosły w 2022 r. 13 264 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w 2022 r. ukształtowała się na poziomie 502,3 mln zł, wobec 70,6 mln zł w 2021 r., natomiast w IV kwartale 2022 r. wyniosła 222,1 mln zł, wobec 13,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Rok 2022 był bezprecedensowy pod wieloma względami. Pod koniec 2021 r. roku prognozowaliśmy niepewność na rynkach, ale to, co wydarzyło się w 2022 r., trudno było przewidzieć. Zbrojna agresja Rosji na niepodległą Ukrainę spowodowała ogromne wyzwania dla całej światowej gospodarki, a przede wszystkim dla sektora paliwowego. Zmagaliśmy się z niespotykaną dotąd zmiennością cen i napiętymi łańcuchami dostaw. W tych trudnych warunkach mieliśmy możliwość wykorzystania swojego wieloletniego doświadczenia w branży oraz umiejętności szybkiego i elastycznego dostosowywania się do wymagającego otoczenia. Wypracowane w 2022 r. rekordowe wyniki finansowe są dowodem na to, że bardzo dobrze poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kwartale 2022 r. miał utrzymujący się wysoki poziom marż w segmencie oleju napędowego i biopaliw oraz w segmencie LPG, który był konsekwencją wysokich premii lądowych oraz niedoborów mocy logistycznych. Było to związane z trwającą wojną w Ukrainie, dużą niepewnością na rynkach globalnych oraz skutkami wprowadzonych sankcji na Białoruś i Rosję. W IV kwartale 2022 r. wysokie wyniki finansowe zostały osiągnięte dzięki podjętym przez Grupę działaniom w zakresie zwiększenia potencjału logistycznego. W ostatnim kwartale 2022 r. Grupa Unimot osiągnęła solidny wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 435 tys. m3 (wzrost o 1 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 24 proc. do 70 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw. Na wynik w IV kwartale wpłynęły także: skuteczna realizacja strategii handlowej przyjętej na ten okres w zakresie obrotu energią elektryczną oraz wykorzystanie zmienności rynku w zakresie cen gazu ziemnego przy użyciu wynajętych pojemności magazynowych. Wyniki finansowe ostatniego kwartału 2022 r. znajdowały się pod presją wyzwań logistycznych, które ograniczyły możliwość pełnego wykorzystania szans rynkowych, a także kosztów związanych z realizacją projektu przejęcia aktywów Lotos Terminale S.A. oraz wyższych kosztów osobowych związanych z utworzeniem rezerwy na premie za 2022 r.

Polecamy również

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej