Menu

Rekordowe wyniki Grupy Unimot za I kwartał 2022 r.

Data publikacji: 23.05.22

image

Unimot S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. W tym okresie skonsolidowana EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 85,1 mln zł. Skonsolidowane przychody ogółem Grupy Unimot w I kwartale 2022 r. wyniosły 2 371,2 mln zł, w stosunku do 1 572,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednostkowy zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 114,7 mln zł.

Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) na poziomie 85,1 mln zł w I kwartale 2022 r., oznacza wynik wyższy od całej ubiegłorocznej EBITDA skorygowanej, która wyniosła w 2021 r. 70,6 mln zł. Oznacza to również wzrost o około 200 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w I kwartale 2021 r.

Za nami okres, który przebiegł pod znakiem bezprecedensowej zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę, co z kolei przełożyło się na rozchwianie niemalże wszystkich światowych rynków i gałęzi gospodarki. Dzięki naszej elastyczności, sprawności działania i wieloletniemu doświadczeniu w różnych warunkach rynkowych, mimo wymagającego otoczenia udało nam się wypracować w I kwartale 2022 r. wyniki na rekordowym poziomie. Było to możliwe dzięki umiejętnemu wykorzystaniu okazji rynkowych, jakie dawały gwałtowne zmiany cen paliw przy wzmożonym popycie, co przełożyło się z kolei na dynamiczny wzrost marż na sprzedaży paliw, biopaliw i gazu płynnego LPG. Tylko segment LPG wypracował wynik EBITDA ponad pięciokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Na wyniki za I kwartał 2022 r. pozytywnie wpłynęły segmenty oleju napędowego i biopaliw, LPG oraz energii elektrycznej (wynik Tradea). Negatywny wpływ na wyniki miał segment fotowoltaiki oraz stacje AVIA na Ukrainie. Główna korekta do wyniku EBITDA za I kwartał 2022 r. to realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę Tradea, na poziomie 21,5 mln zł. Wpływ miały również wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi.

EBITDA skorygowana w segmencie oleju napędowego i biopaliw osiągnęła poziom 48,3 mln zł i była wyższa o około 119 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment LPG wypracował wynik EBITDA na poziomie 17,4 mln zł, tym samym wyższy niż EBITDA tego biznesu w całym 2021 r. oraz o około 420 proc. wyższy niż I kwartale 2021 r.

Grupa Unimot konsekwentnie rozwija segment stacji paliw i dzięki temu notuje sukcesywne wzrosty sprzedaży paliw na stacjach. EBITDA w tym segmencie za I kwartał 2022 r. wyniosła 1,4 mln zł w stosunku do ujemnego wyniku na poziomie -0,3 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. W I kwartale 2022 r. Grupa Unimot odnotowała rekordowe wyniki sprzedanego wolumenu na stacjach paliw AVIA – przekroczony został wolumen sprzedaży 50 mln litrów i zamiarem Grupy Unimot jest utrzymanie go na poziomie 20 mln litrów miesięcznie. W I kwartale Grupa uruchomiła także swój program flotowy AVIA Card dla klientów biznesowych i docelowo oczekuje co najmniej 20 proc. udziału sprzedaży za pomocą karty flotowej w wolumenie całkowitym stacji.

Oczekując na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, w maju tego roku rozpoczęta została reorganizacja Grupy, której celem jest przygotowanie do zarządzania nowymi aktywami i utrzymanie statusu niezależności poszczególnych rodzajów działalności, co jest szczególnie ważne w obszarze magazynowania paliw i działalności importowej. Grupa zamierza prowadzić te biznesy w ramach kontrolowanych przez Unimot S.A., ale działających jako odrębne podmioty gospodarcze, spółek celowych. W ramach tego procesu i zgodnie zaplanowanym harmonogramem, od początku lipca 2022 r. koncesje na obrót i wytwarzanie paliw powinna posiadać jedynie spółka Unimot Paliwa, która będzie kontynuowała działalność Grupy w tym zakresie. Przeniesienie aktywów i działalności operacyjnej Unimot S.A. do Unimot Paliwa uzależnione jest od uzyskania interpretacji podatkowej.

Wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. – prezentacja

Komentarz wideo Adama Sikorskiego, prezesa zarządu Unimot, oraz zapis czatu z członkami zarządu Unimot

 

 

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej