Menu

Podsumowanie realizacji strategii ESG

Data publikacji: 23.03.23

image

Grupa UNIMOT, największa w Polsce niezależna grupa paliwowo-energetyczna, dokładnie rok temu opublikowała Strategię ESG, którą kieruje się w swojej działalności biznesowej. Strategia oparta jest na pięciu filarach (celach strategicznych) w zakresie: środowiska (E), społeczeństwa (S) i ładu korporacyjnego (G). W ramach filarów Grupa zdefiniowała dwanaście aktywności, które będą sposobem na realizację celów strategicznych.

W Strategii ESG Grupa UNIMOT nakreśliła następujące cele strategiczne:

  • w obszarze „środowisko” (E – z ang. environment): systematyczne zmniejszanie wpływu Grupy na emisję gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie oddziaływaniem Grupy na środowisko naturalne;
  • w obszarze „społeczeństwo” (S – z ang. social responsibility): zwiększenie bezpieczeństwa, zaangażowania i kwalifikacji pracowników oraz propagowanie wśród nich zdrowego i aktywnego stylu życia;
  • w obszarze „ład korporacyjny” (G – z ang. corporate governance): zarządzanie Grupą na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Od początku istnienia firmy prowadzimy działalność biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony. Potwierdzeniem naszego przywiązania do tych kluczowych kwestii było opublikowanie na początku 2022 roku Strategii ESG. Właśnie mija rok od jej wdrożenia w Grupie UNIMOT. Z satysfakcją zauważam, że założone działania w obszarze środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego są realizowane i dzisiaj jesteśmy firmą prowadzącą swój biznes w sposób bardziej zrównoważony i świadomie podejmującą inicjatywy z uwzględnieniem oceny aspektów ESG – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT.

 

Obszar „środowisko”

W obszarze „środowisko” Grupa kontynuowała dywersyfikację swojej działalności biznesowej mocno angażując się w rynek odnawialnych źródeł energii. W tym celu Grupa UNIMOT rozbudowała park maszynowy linii produkcyjnej polskich modułów fotowoltaicznych znajdującej się w fabryce PZL Sędziszów. Obecnie moc produkcyjna linii wynosi 45 MW. Grupa UNIMOT sprzedaje panele pod marką AVIA Solar, ale kieruje swoją ofertę również do firm, które chcą wyprodukować panele fotowoltaiczne pod własnymi markami. Park maszynowy Grupy UNIMOT przewiduje możliwość produkcji paneli fotowoltaicznych z użyciem ogniw nawet do wielkości M12. Panele fotowoltaiczne AVIA Solar są sprzedawane w najbardziej popularnych w swoich segmentach mocach, czyli od 350 Wp do ponad 450 Wp. Każdy panel fotowoltaiczny posiada również indywidualny kod QR, który daje możliwość śledzenia produktu w całym cyklu funkcjonowania na rynku, aż do recyklingu. W trosce o środowisko moduły przesyłane są do klientów w ekologicznych opakowaniach. Grupa UNIMOT nie wyklucza dalszej rozbudowy linii produkcyjnej.

W 2021 r. nawiązano także współpracę z amerykańską firmą First Solar, dzięki której Grupa jest w stanie dostarczyć na polski rynek panele fotowoltaiczne pochodzące w 100 proc. ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsza dostawa amerykańskich paneli fotowoltaicznych First Solar dotarła do Polski w lipcu ubiegłego roku i moduły są już dostępne w ofercie Grupy UNIMOT.

Ponadto podejmowane są działania, aby stacje AVIA były nie tylko przyjazne klientom, ale także środowisku. W związku z powyższym rozpoczęto wyposażanie stacji paliw AVIA zarządzanych przez Grupę UNIMOT w instalacje fotowoltaiczne. Łącznie moc nowych instalacji na stacjach AVIA, za których montaż odpowiada należąca do Grupy UNIMOT marka AVIA Solar, przekracza 100 kWp. Wszystkie instalacje zostały zlokalizowane na dachach obiektów, a ilość produkowanej przez nie energii pozwoli na oszczędności sięgające nawet 50 proc. w skali roku. Na chwilę obecną już sześć stacji AVIA posiada własne instalacje fotowoltaiczne. Jedna ze stacji wyposażona jest w pompę ciepła, co pozwala nie tylko na obniżenie kosztów ogrzewania, ale również pośrednio wpływa na zmniejszenie wpływu Grupy na emisję gazów cieplarnianych. Dodatkowo, prowadzone są analizy dotyczące możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznych na kolejnych stacjach paliw, tak aby były one wyposażone we własne źródło zielonej energii.

Grupa rozwija również intensywnie projekt budowy biogazowni. Wytwarzany w procesie oczyszczania biogazu (głównie z dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu) biometan może być wykorzystywany w energetyce, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także wsparcie dla gospodarek lokalnych. Na początku 2023 roku wydana została decyzja w sprawie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 3 MW. Kolejnym etapem procesu będzie uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę.

W zakresie efektywnego zarządzania oddziaływaniem Grupy UNIMOT na środowisko naturalne usprawniono procesy zarządcze poprzez rozpoczęcie stosowania przez spółki Grupy UNIMOT Wytycznych Zarządzania Kwestiami Środowiskowymi, które określają zasady postępowania w obszarze gospodarki odpadami, opakowaniami, produktami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także w obszarze emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza oraz w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

Grupa angażowała się również w działalność klastrów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie województwa śląskiego.

 

Obszar „Społeczeństwo”

Grupa UNIMOT podjęła szereg działań kształtujących pozytywne i odpowiedzialne relacje ze swoimi interesariuszami. Angażuje się we wsparcie lokalnych społeczności poprzez promocję aktywności sportowych oraz edukacji. W ramach podejmowanych działań sponsoruje klub kolarski Kolejarz-Jura Częstochowa, tenisowy Klub Sportowy Efektowni w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Speedway Fan Club Częstochowa, które prowadzi klub speedrowerowy Lwy AVIA Częstochowa.

W ubiegłym roku Grupa kontynuowała rozpoczętą w 2019 roku współpracę z gminą Zawadzkie, w której zlokalizowana jest siedziba rejestrowa spółki UNIMOT S.A. W ramach współpracy Grupa UNIMOT cyklicznie przekazuje środki finansowe na rzecz gminy, które były przeznaczane do tej pory na budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w centrum miasta oraz wsparcie lokalnych młodzieżowych klubów sportowych. Od momentu rozpoczęcia współpracy z gminą Zawadzkie Grupa przekazała fundusze w wysokości 300 tys. zł.

Grupa UNIMOT wspiera również edukację wybitnych, młodych Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uczelniach (takich jak: Harvard, Stanford, Yale, Oxford czy Cambridge) współpracując z wybraną fundacją, która promuje edukację oraz prowadzi program doradztwa edukacyjnego. Wytypowanym przez organizację kandydatom Grupa UNIMOT przekazała nieoprocentowane pożyczki na pokrycie kosztów studiów. W sumie Grupa udzieliła pożyczek dla 12 uczestników na ponad 200 tys. zł.

Jednym z kluczowych obszarów przyjętej Strategii ESG jest polityka rozwojowa ukierunkowana na rozwój kompetencji pracowników. W związku z tym w 2022 roku zwiększono pracownikom dostęp do szkoleń oraz ułatwiono podnoszenie kwalifikacji. Ponadto Grupa dąży do pełnego wykorzystania potencjału pracowników, łącząc potrzeby organizacji z ich celami zawodowymi. Wspieranie pracowników w podnoszeniu kwalifikacji wpływa na wzrost efektywności realizowanych procesów w organizacji.

W 2022 roku został uruchomiony program rozwojowy Akademia Menedżera, który był adresowany do osób zarządzających zespołami, jak również do pracowników, którzy do tej roli będą przygotowywani. Akademia Menedżera to projekt, który dostarczył uczestnikom praktyczną wiedzę o tym, jak być nie tylko dobrym menadżerem, ale także jak efektywnie współpracować i komunikować się z innymi zespołami.

Ponadto działania w Grupie UNIMOT miały na celu promowanie zdrowia i aktywnego trybu życia, poprzez zapewnienie pracownikom dostępu do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pakietów sportowych.

 

Obszar „Ład korporacyjny”

W 2022 roku Grupa UNIMOT wdrożyła „Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych”, który definiuje minimalne oczekiwania wobec partnerów biznesowych spółek Grupy UNIMOT dotyczące kwestii przestrzegania praw człowieka i pracownika, poszanowania środowiska naturalnego, norm etycznych i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W spółkach operacyjnych Grupy wdrożono również polityki, regulaminy i zasady postępowania regulujące obszar ładu korporacyjnego.

Grupa prowadzi aktywny dialog z interesariuszami w zakresie zagadnień ESG. W związku z tym pod koniec ubiegłego roku przeprowadzono badanie, mające na celu ustalenie istotnych dla interesariuszy Grupy kwestii ESG w ramach Grupy UNIMOT. Wyniki badania zostaną opublikowane w kolejnym raporcie ESG.

Więcej informacji na temat realizacji Strategii ESG będzie można znaleźć w Raporcie ESG za 2022 rok. Publikacja raportu planowana jest na kwiecień 2023 roku.

 

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej