Menu

Grupa Unimot sfinalizowała transakcję przejęcia spółki Lotos Terminale

Data publikacji: 07.04.23

image

7 kwietnia 2023 r. Unimot Investments, spółka z Grupy Unimot, zawarła z PKN Orlen ostateczną umowę przeniesienia 100 proc. akcji Lotos Terminale, tym samym do Grupy Unimot dołączają spółki Lotos Terminale, Uni-Bitumen, Lotos Infrastruktura i RCEkoenergia. Zawarcie umowy nastąpiło w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających.

Transakcja przejęcia spółki Lotos Terminale, w skład której wchodzą wszystkie pozostałe przejmowane spółki, jest kolejnym istotnym etapem sukcesywnego rozwoju i umacniania Grupy Unimot na pozycji największego niezależnego operatora na rynku paliw w Polsce. W naszej strategii biznesowej na lata 2018-2023 nakreśliliśmy potrzebę dywersyfikowania źródeł przychodu i teraz wykorzystujemy szansę, jaka pojawiła się na rynku, do rozszerzenia skali i obszarów działalności. Wszystkie przejmowane spółki będą kontynuowały dotychczasową działalność, a dodatkowo będą korzystać z zasobów, doświadczeń i relacji biznesowych naszej Grupy, również w środowisku międzynarodowym. Do Grupy Unimot przechodzi profesjonalna kadra kierownicza oraz około 400 doświadczonych pracowników i jest to dla nas milowy krok do dalszego rozwoju – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Dzięki transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.

W najbliższym czasie spółki zmienią nazwę odpowiednio: Lotos Terminale na Unimot Terminale, Lotos Infrastruktura na Unimot Infrastruktura i Uni-Bitumen na Unimot Bitumen. Spółka RCEkoenergia pozostanie pod obecną nazwą.

Na podstawie zawartej umowy spółka Unimot Investments zobowiązana jest do zapłaty na rzecz PKN Orlen części uzgodnionej ceny sprzedaży akcji Lotos Terminale S.A. oraz dokonania refinansowania zobowiązania Lotos Terminale S.A. wobec banku, w łącznej kwocie 366,4 mln zł.

Pozostała część ceny sprzedaży, w tym wynikającej z ustalonego mechanizmu earn-out, a także zwrot nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji w terminalu paliw w Szczecinie, nastąpią w późniejszych terminach uzgodnionych pomiędzy stronami. Zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu Unimot i uwzględniając wewnętrzne analizy, łączne szacowane – na dzień podpisania umowy – zaangażowanie Grupy Unimot w transakcję może wynieść około 450 mln zł.

Zapłata ceny sprzedaży nastąpi z wkładu własnego wniesionego do Unimot Investments przez Grupę Unimot w kwocie 118,6 mln zł oraz wykorzystania części kredytu udzielonego Unimot Investments przez konsorcjum banków.

 

 

Komentarz Adama Sikorskiego, prezesa zarządu Unimot, na temat przejęcia spółki Lotos Terminale.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej