Menu

Finalne wyniki Grupy UNIMOT za rok 2019

Data publikacji: 25.03.20

image

UNIMOT S.A.  opublikował wyniki finansowe za 2019 r. Grupa UNIMOT osiągnęła wzrost skonsolidowanych przychodów o 31,9% r/r, a skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 63,7 mln zł, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do rezultatu za 2018 r.

Skonsolidowane przychody Grupy UNIMOT w 2019 r. wyniosły 4 445,4 mln zł (wzrost o 31,9% r/r). Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 63,7 mln zł (wzrost o 102,6% r/r) i jest to najwyższy wynik w niemal 30-letniej historii Grupy. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 59,9 mln zł, a zysk netto UNIMOT S.A. wyniósł 53,8 mln zł.

W samym IV kwartale 2019 r. skonsolidowane przychody wyniosły 1 306,3 mln zł, a skonsolidowana EBITDA skorygowana 17,6 mln zł.

Wyniki za rok 2019 są wyraźnie lepsze niż początkowo oczekiwaliśmy. Sprzyjało nam otoczenie zewnętrzne, które bardzo efektywnie wykorzystaliśmy. Największy udział we wzrostach zanotował biznes oleju napędowego i biopaliw – po raz pierwszy w naszej historii sprzedaliśmy ponad milion metrów sześciennych paliw i biopaliw Bardzo mnie cieszy, iż historycznie dobre wyniki Grupy UNIMOT wsparły także segmenty LPG (odnotowując rekordowe wolumeny i najwyższą EBITDA), energii elektrycznej (również odnotowując rekordowe wolumeny i najwyższą EBITDA), produktów asfaltowych (pozytywnie zamykając rok pomimo tylko 4 miesięcy działalności) i spółki gazowe (które stały się dochodowe) – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Dzięki bardzo dobrym wynikom Grupa UNIMOT może pochwalić się także niezwykle pozytywnymi poziomami wskaźników finansowych na koniec 2019 r. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,45, a wskaźnik pokrycia odsetek 6,92. Wskaźnik ROCE to obecnie poziom 26,4%, wyraźnie wyższy niż zakładany w strategii (15,0%).

Rok 2019 był dla Grupy UNIMOT także bardzo intensywny w obszarze rozwoju nowych biznesów. W połowie roku zrealizowano pierwsze dostawy olejów pod marką AVIA do Chin oraz otwarto pierwsze stacje paliw w sieci AVIA na Ukrainie. W sierpniu 2019 r. do Grupy UNIMOT dołączył zespół specjalistów z obszaru importu i sprzedaży krajowej produktów asfaltowych, który przez ostatnie lata wypracował istotną pozycję w tym segmencie rynku w Polsce i już w minionym roku pozytywnie kontrybuował do wyników Grupy. Ponadto, Grupa weszła w mikromobilność poprzez objęcie udziałów w spółce Green Electricity Sp. z o.o., operatorze platformy blinkee.city, która w Polsce i kilku krajach europejskich oferuje usługi wynajmu elektrycznych skuterów i hulajnóg.

Mimo ostatnich wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, na rok 2020 patrzymy z umiarkowanym spokojem. Na bieżąco obserwujemy i analizujemy wydarzenia na globalnych rynkach paliw, a także zmiany na rynku krajowym. Dopuszczamy możliwość spadku sprzedaży zwłaszcza w II kwartale 2020 r., ale szacujemy, że w kolejnych miesiącach pandemia może mieć jedynie niewielki negatywny wpływ na nasz główny biznes, czyli handel olejem napędowym. Nie wykluczony jest również bardziej optymistyczny scenariusz, iż UNIMOT może również stać się beneficjentem zmian rynkowych, które zachodzą lub zajdą w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzanych przez władze ograniczeń. Podtrzymujemy prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowana na rok 2020 – dodaje Adam Sikorski.

Poniżej zamieszczamy prezentację wyników finansowych:

Prezentacja 

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej