Menu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

We wszystkich obszarach działalności Grupa przestrzega zasad profesjonalizmu i uczciwości biznesowej dbając jednocześnie o jakość i bezpieczeństwo produktów, którymi handluje. Sumiennie dbamy także o relacje z klientami, dostawcami, pracownikami, społecznością lokalną oraz inwestorami, opierając je na szacunku i wzajemnym zaufaniu.

Grupa UNIMOT dokłada także wszelkich starań w celu poszanowania środowiska oraz otoczenia, w którym działa. Jako spółka paliwowa stara się zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne m.in. poprzez sumienne wykonywanie Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz rozwój alternatywnych środków transportu opartych na energii elektrycznej. W czerwcu br. UNIMOT S.A. zainwestował w operatora blinkee.city, pojawiając się tym samym w nowym obszarze działalności – elektromobilności. Inwestycja wiąże się także z promocją idei sharingu pojazdów.

Grupa, będąc jednocześnie także sprzedawcą energii elektrycznej, stara się dbać, by pochodziła ona w jak największym stopniu ze źródeł odnawialnych. Już dziś może powiedzieć, że całość energii elektrycznej sprzedawanej przez naszą spółkę UNIMOT Energia i Gaz to „zielona” energia, pochodząca głównie z farm fotowoltaicznych.

Grupa UNIMOT podejmuje także szereg działań kształtujących pozytywne i odpowiedzialne relacje z grupami społecznymi, które nas otaczają.

Od kilku lat wspiera edukację wybitnych, młodych Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uczelniach (takich jak: Harvard, Stanford, Yale, Oxford czy Cambridge) współpracując z Fundacją IVY Poland. Fundacja promuje edukację oraz prowadzi program szytego na miarę doradztwa edukacyjnego. Typuje kandydatów, a Grupa UNIMOT przekazuje im nieoprocentowane pożyczki na pokrycie kosztów studiów. W sumie Grupa udzieliła pożyczek dla ponad 10 uczestników na ponad 200 tys. zł.

UNIMOT angażuje się także w lokalną społeczność poprzez promocję aktywności sportowych oraz edukacji. W ramach podejmowanych działań m.in. wspiera cykliczny wyścig kolarski o Puchar Prezydenta Częstochowy, rozwój sportowych zainteresowań młodych ludzi poprzez sponsoring klubu kolarskiego Kolejarz-Jura Częstochowa, a także współpracuje z Politechniką Częstochowską.

Pod koniec 2019 roku, Grupa UNIMOT nawiązała współpracę z gminą Zawadzkie, jedną z najbiedniejszych gmin w Polsce, w której zlokalizowana jest siedziba spółki UNIMOT S.A. W ramach współpracy UNIMOT przekazał na rzecz gminy kwotę 100 tysięcy złotych, która zostanie spożytkowana na budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w centrum Zawadzkiego oraz wesprze dwa lokalne kluby rozwijające pasje sportowe wśród młodzieży: Klub Karate NIDAN oraz Autonomiczną Sekcję Piłki Ręcznej.

Grupa UNIMOT bardzo aktywnie angażuje się społecznie w okresie trwania pandemii COVID-19. Już na samym początku wsparła polskie ministerstwo zdrowia i przeznaczyła ponad 1,5 miliona złotych na zakup szybkich testów na koronawirusa SARS-CoV-2, które zostały dostarczone do Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli. Za tym działaniem poszły kolejne i UNIMOT ufundował dla seniorów z powiatu Strzelce Opolskie i gminy Zawadzkie 10 000 sztuk maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Natomiast do różnych instytucji państwowych z województwa opolskiego trafiło ponad 750 sztuk płynów do dezynfekcji rąk. Wsparcie to dotarło m.in. do oddziału Narodowego Fundusz Zdrowia w Opolu oraz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.