Menu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

We wszystkich obszarach działalności Grupa przestrzega zasad profesjonalizmu i uczciwości biznesowej – dbając jednocześnie o jakość i bezpieczeństwo produktów, którymi handluje. Sumiennie dbamy także o relacje z klientami, dostawcami, pracownikami, społecznością lokalną oraz inwestorami, opierając je na szacunku i wzajemnym zaufaniu.

Grupa UNIMOT dokłada także wszelkich starań w celu poszanowania środowiska oraz otoczenia, w którym działa. Jako spółka paliwowa stara się zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne m.in. poprzez sumienne wykonywanie Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz rozwój alternatywnych środków transportu opartych na energii elektrycznej. W czerwcu 2019 r. UNIMOT S.A. zainwestowała w platformę internetową blinkee.city, pojawiając się tym samym w nowym obszarze działalności – elektromobilności. Inwestycja wiąże się także z promocją idei sharingu pojazdów.

Grupa, będąc jednocześnie także sprzedawcą energii elektrycznej, stara się dbać, by pochodziła ona w jak największym stopniu ze źródeł odnawialnych. Już dziś może powiedzieć, że większość energii elektrycznej sprzedawanej przez spółkę UNIMOT Energia i Gaz to „zielona” energia, pochodząca głównie z farm wiatrowych, fotowoltaicznych a także innych rodzajów wytwórców „zielonej” energii.

Grupa UNIMOT podejmuje także szereg działań kształtujących pozytywne i odpowiedzialne relacje z grupami społecznymi, które nas otaczają.

Od kilku lat wspiera edukację wybitnych, młodych Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uczelniach (takich jak: Harvard, Stanford, Yale, Oxford czy Cambridge) współpracując z Fundacją IVY Poland. Fundacja promuje edukację oraz prowadzi program szytego na miarę doradztwa edukacyjnego. Typuje kandydatów, a Grupa UNIMOT przekazuje im nieoprocentowane pożyczki na pokrycie kosztów studiów. W sumie Grupa udzieliła pożyczek dla ponad 10 uczestników na ponad 200 tys. zł.

UNIMOT angażuje się także w lokalną społeczność poprzez promocję aktywności sportowych oraz edukacji. W ramach podejmowanych działań m.in. wspiera wyścig kolarski o Puchar Prezydenta Częstochowy, rozwój sportowych zainteresowań młodych ludzi poprzez sponsoring klubu kolarskiego Kolejarz-Jura Częstochowa, a także współpracuje z Politechniką Częstochowską.

W 2019 roku Grupa UNIMOT wspierała ponadto edukację przedsiębiorców w ramach konferencji „Myśl na większą skalę”. Grupa pomaga także fundacji SIEMACHA, która zgodnie ze swoją misją, tworzy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.

Grupa UNIMOT wspiera także finansowo gminę Zawadzkie, jedną z najbiedniejszych gmin w Polsce, w której zlokalizowana jest siedziba spółki UNIMOT S.A. W ramach współpracy UNIMOT przekał na rzecz gminy kwotę 100 tysięcy złotych, która zostanie spożytkowana na budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w centrum Zawadzkiego oraz wesprze dwa lokalne kluby rozwijające pasje sportowe wśród młodzieży: Klub Karate NIDAN oraz Autonomiczną Sekcję Piłki Ręcznej.

FreshMail.pl