Menu

Prof. Dr Hab. Ryszard Budzik

Członek Rady Nadzorczej

image

Specjalista ds. organizacji i zarządzania, dyplomowany rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia państwowe nr 2519, uprawnienia bankowe nr 1874/XXXIII/01), Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Posiada tytuł naukowy – profesor, nadany przez Prezydenta RP.

W latach 1969-72 pracował jako technolog w Zakładach Górniczo-Hutniczych w Sabinowie. Od 1972 r. związany z Politechniką Częstochowską – początkowo jako pracownik naukowy, następnie pełniąc funkcje kierownicze kilku katedr, obecnie jako Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją. Od 2010 r. jest też wykładowcą i Kierownikiem Katedry Logistyki na Politechnice Opolskiej.

Prof. Budzik jest także Wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Bielsku-Białej na podyplomowych studiach do rad nadzorczych. Wśród licznych publikacji jego autorstwa znajduje się ponad 200 opracowań dotyczących polskich przedsiębiorstw do prywatyzacji i przekształceń własnościowych dla Ministerstwa Skarbu i Urzędów Wojewódzkich, jak również ponad 20 opracowań restrukturyzacyjnych polskich firm.
Pan Ryszard Budzik spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Członek Komitetu Audytu. Na podstawie złożonego oświadczenia Ryszard Budzik jest niezależny od UNIMOT S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.