Menu

Czesław Sadkowski

Członek Rady Nadzorczej

image

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 roku został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe z Prawa Europejskiego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, a w roku 2014 studia podyplomowe LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2004 r. roku właściciel kancelarii prawnej, a od 2012 r. (w efekcie aportu całego przedsiębiorstwa) komplementariusz i partner zarządzający w spółce Sadkowski i Wspólnicy sp. k, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych o kapitale polskim i zagranicznym.

Od listopada 2014 r. członek zarządu w TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Obecnie pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej w Unimot Express sp. z.o.o.

Ponadto, jest członkiem organów zarządczych i nadzorczych oraz współwłaścicielem licznych spółek.

Działalność podmiotów powiązanych w Panem Czesławem Władysławem Sadkowskim nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej przez UNIMOT S.A.