Menu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ 17 czerwca 2024 r.

 Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 17 czerwca 2024 r. („ZWZ”).

1.Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 593 625 akcji stanowiących 43,84 proc. kapitału zakładowego. Liczba głosów: 3 593 625 głosów stanowiących 42,04 proc. ogólnej liczby głosów oraz 53,75 proc. na ZWZ.

 

2. Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze. Liczba akcji: 1 616 661 akcji stanowiących 19,72 proc. kapitału zakładowego. Liczba głosów: 1 966 661 głosów stanowiących 23,01 proc. ogólnej liczby głosów oraz 29,42 proc. na ZWZ.

 

3. Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna. Liczba akcji: 422 650 akcji stanowiących 5,16 proc. kapitału zakładowego. Liczba głosów: 422 650 głosów stanowiących 4,94 proc. ogólnej liczby głosów oraz 6,32 proc. na ZWZ.

Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna łącznie z podmiotami powiązanymi, tj. Juroszek Holding sp. z o.o. i Zbigniew Juroszek posiadała 587 650 akcji stanowiących 7,17  proc. kapitału zakładowego i dających 587 650 głosów stanowiących 6,87 proc. ogólnej liczby głosów oraz 8,79 proc. na ZWZ.

 

4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Liczba akcji: 456 241 akcji stanowiących 5,57 proc. kapitału zakładowego. Liczba głosów: 456 241 głosów stanowiących 5,34 proc. ogólnej liczby głosów oraz 6,82 proc. na ZWZ.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny łącznie z podmiotami powiązanymi, tj. Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040,  Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 posiadał 505 135 akcji stanowiących 6,16 proc. kapitału zakładowego i dających 505 135 głosów stanowiących 5,91 proc. ogólnej liczby głosów oraz 7,56 proc. na ZWZ.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu