Menu

Wyniki UNIMOT za III kwartał 2017 r. lepsze niż w ubiegłym roku

Data publikacji: 16.11.17

image

W minionym kwartale Grupa UNIMOT osiągnęła o 16% wyższe przychody ze sprzedaży i wypracowała o 7,5% wyższy zysk netto w porównaniu z III kwartałem 2016 r. Narastająco za okres 9 miesięcy r/r Grupa odnotowała aż o 44% wyższe przychody i o 12% wyższy zysk.

Opublikowane dzisiaj, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy UNIMOT za III kwartał 2017 r. potwierdzają zapowiadane wcześniej dobre wyniki Grupy. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 779,4 mln zł, w porównaniu do 673,0 mln zł przychodów w analogicznym okresie ub.r. (wzrost o 15,8%). EBITDA oraz zysk netto Grupy za III kwartał 2017 r. wyniósł odpowiednio 15,8 mln zł oraz 10,6 mln zł, w porównaniu do 13,9 mln zł oraz 9,9 mln zł za III kwartał 2016 r. (wzrost odpowiednio o 13,5% i 7,5%).

Główny wpływ na wysokość przychodów w GK UNIMOT miały wyniki osiągnięte w dominującym sektorze działalności – oleju napędowym i biopaliwach. Pomimo znaczących zmian na rynku paliw, które rzutowały na sprzedaż w tym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., Grupie udało się zwiększyć sprzedaż i utrzymać marże EBITDA na podobnym poziomie (2,03% vs 2,07%).

Należy podkreślić, że w zakresie obrotu olejem napędowym i biopaliwami, w III kwartale UNIMOT operował w zupełnie innym otoczeniu rynkowym niż przed rokiem – komentuje Robert Brzozowski, Prezes UNIMOT S.A. – Porównywalny III kwartał 2016 r. był szczególnie udany (rekordowy pod względem sprzedanych wolumenów – efekt wejścia w życie pakietu paliwowego), co spowodowało powstanie efektu wysokiej bazy. Natomiast III kwartał 2017 r. charakteryzował się dużymi wahaniami: po dobrym sprzedażowo lipcu i sierpniu, we wrześniu nastąpił istotny spadek marż hurtowych na ON. Zdecydowaliśmy się wówczas na optymalizację marż, co wpłynęło na niższe wolumeny sprzedaży. Jeśli chodzi o biopaliwa, to od 2017 r. Grupa realizuje sprzedaż produktu zgodnie z nowymi przepisami w zakresie obowiązku realizacji NCW. Przekłada się to zarówno na niższe marże oraz wolumeny produktu, jak też na wyższe koszty z tytułu konieczności blendowania paliw. Dlatego też cieszy nas fakt, że mimo zmieniającego się otoczenia rynkowego, nadal utrzymujemy tendencję wzrostową naszych wyników finansowych.

Jak wynika z opublikowanych danych, w omawianym kwartale Grupa zrealizowała lepsze niż przed rokiem wyniki w segmencie LPG – zarówno pod względem wolumenu, wartości sprzedaży, jak i osiągniętego wyniku operacyjnego oraz wyniku netto.

Nasz segment LPG w części hurtowej efektywnie wykorzystał otoczenie rosnących cen w Polsce, uzyskując wyższe marże na produkcie – wyjaśnia Robert Brzozowski. – Ponadto kontynuowaliśmy rozwój na rynku zbiorników grzewczych, co zaowocowało wzrostem liczby klientów i przychodów.

Grupa UNIMOT odnotowała też znaczące wzrosty w segmencie gazu ziemnego. Zarówno zwiększenie sprzedaży produktu przez spółkę Energogas, jak też rozbudowa sieci dystrybucyjnej i nowe umowy przyłączeniowe w spółce Unimot System, przełożyły się na wzrost przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego.

Także w zakresie sprzedaży energii elektrycznej Grupa znacząco poprawiła wyniki. Aż o ponad 100% w porównaniu do 2016 r. wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem spółek zależnych Energogas i Tradea.

Warto podkreślić, że w ciągu 9 miesięcy działalności br. Grupa UNIMOT osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2 199,3 mln zł w porównaniu do 1 526,1 mln zł przychodów w analogicznym okresie 2016 r. (wzrost o 44,1%). Natomiast zysk netto za 9 miesięcy 2017 roku wyniósł 22,7 mln zł w porównaniu do 20,3 mln zł za 9 miesięcy 2016 roku (wzrost o 11,8%).

Tak dobre wyniki finansowe Grupy są efektem dywersyfikacji źródeł przychodów. Nasze 25-letnie doświadczenie na rynku produktów petrochemicznych, dobre relacje biznesowe z podmiotami zagranicznymi oraz wysokie kompetencje kadry zarządzającej pozwalają nam szukać rozwiązań, które najkorzystniej przełożą się na stabilny i w pełni kontrolowany rozwój Grupy – dodaje Prezes Brzozowski.

 

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej