Spółka

UNIMOT S.A. zajmuje się obrotem olejem napędowym (ON), biopaliwami (Bio), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym oraz energią elektryczną. Działalność ta jest prowadzona w ramach struktury własnej UNIMOT S.A. oraz za pośrednictwem spółek zależnych. Od 7 marca 2017 r. Spółka jest notowana na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
 
 

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI 


OLEJ NAPĘDOWY

UNIMOT S.A. posiada koncesje na obrót paliwami na rynku krajowym i zagranicznym. Spółka zajmuje się importem oleju napędowego, który sprowadza tankowcami do portu w Gdyni. Stąd ON jest transportowany za pomocą cystern kolejowych do 13 baz paliwowych na teranie całego kraju. Z baz paliwowych olej napędowy trafia do cystern samochodowych, które rozwożą go do klientów (głównie z branży transportowo-logistycznej). UNIMOT prowadzi także sprzedaż oleju napędowego bezpośrednio z baz paliwowych do partnerów zajmujących się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw płynnych.

BIOPALIWA
UNIMOT S.A. oferuje bioestry (B100), czyli biopaliwa produkowane na bazie olejów roślinnych, przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla. Mogą być one stosowane jako samoistne paliwo lub jako biokomponent w tradycyjnym oleju napędowym. Spółka nabywa produkt od rodzimych producentów, a następnie eksportuje go do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

GAZ PŁYNNY
Spółka posiada koncesje na wytwarzanie i magazynowanie gazu płynnego (LPG). UNIMOT S.A. importuje produkt do kraju drogą kolejową do własnej rozlewni gazu w miejscowości Zawadzkie (woj. opolskie), skąd oferuje go odbiorcom zarówno hurtowym, jak i detalicznym. Z gazu LPG korzystają branże: przemysłowa, rolnicza i usług. 

GAZ ZIEMNY
UNIMOT S.A. posiada koncesję na obrót gazem ziemnym na rynku krajowym i zagranicznym, dzięki czemu prowadzi obrót tym paliwem za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Działalność na rynku gazu ziemnego jest prowadzona głównie przez spółki zależne: Unimot System, Blue Cold i EnergoGas. Jednym z kierunków działalności jest produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG). Dzięki produkcji gazu LNG, grupa UNIMOT może zaopatrywać w produkt te obszary Polski, które nie mają odstępu do tradycyjnej sieci przesyłowej. Grupa posiada też 3 stacje regazyfikacji gazu LNG, gdzie skroplony gaz ziemny jest zamieniany w formę gazową, a następnie dostarczany infrastrukturą przesyłową do gospodarstw domowych lub odbiorców biznesowych. Grupa buduje też własną sieć dystrybucji gazu ziemnego w północnej części woj. mazowieckiego.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
UNIMOT prowadzi działalność w zakresie obrotu energią elektryczną poprzez spółki zależne: Unimot Energia i Gaz oraz Tradea. Spółka Unimot Energia i Gaz posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz gazem ziemnym, dzięki czemu może oferować klientowi końcowemu oraz biznesowemu kompleksową obsługę energetyczną. Spółka Tradea specjalizuje się w hurtowym handlu energią głównie za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich.

STACJE PALIW
Spółka UNIMOT w 2016 r. została członkiem Stowarzyszenia AVIA International i otrzymała licencję na używanie marki AVIA w Polsce. Od początku 2017 r. Spółka buduje sieć stacji paliw pod marką AVIA na podstawie umów franczyzowych typu master franchising. Dodatkowo, od maja 2017 r. Spółka wdraża autorską aplikację mobilną – Tankuj24, przeznaczoną do zakupu paliwa on-line. Działania te mają na celu dotarcie do nowego segmentu odbiorców paliwa – klienta detalicznego.

 


AVIA Polska
tankuj24