Grupa Kapitałowa

nag_gk_big

Spółka UNIMOT S.A. stworzyła wokół siebie silną grupę kapitałową składającą się z 7 firm z których każda działa na rynku paliwowo energetycznym. Podstawową rolą dla pozostałych spółek z grupy jest rozwijanie bardzo perspektywicznych sektorów gazu ziemnego i energii elektrycznej. I tak spółki Unimot System i Blue Cold zajmują się rozwijaniem własnej infrastruktury związanej z gazem ziemnym, między innymi budową własnej sieci przesyłowej oraz takich instalacji jak skraplanie gazu ziemnego czy stacje regazyfikacji.  Spółki Energogas i Tradea skupiają się na rynku energii elektrycznej przy czym Energogas w większym stopniu z nastawieniem na klientów indywidualnych (oferta łączona na prąd i gaz) natomiast Tadea z większym nastawieniem na handel energią na rynku hurtowym. W grupie posiadamy także spółkę o nazwie Tankuj24.pl której zadaniem jest rozwijanie sprzedaży na rynku paliw do klienta detalicznego.

Struktura Grupy

Grupa kapitałowa UNIMOT - 07 2016

 

Serwisy internetowe

Więcej informacji o działalności spółek z Grupy Kapitałowej UNIMOT można uzyskać odwiedzając poniższe serwisy internetowe:


AVIA Polska
tankuj24