Grupa Kapitałowa

nag_gk_big

UNIMOT stworzył wokół siebie silną Grupę Kapitałową, składającą się z siedmiu spółek. Ich zadaniem jest rozwój działalności Grupy w sektorach paliw ciekłych, gazowych i energii elektrycznej.

Spółki UNIMOT System oraz Blue Cold zajmują się budową i rozwijaniem własnej infrastruktury gazu ziemnego, m.in. sieci przesyłowej, instalacji skraplania gazu ziemnego oraz stacji regazyfikacji LNG.

Spółka UNIMOT Energia i Gaz prowadzi działalność handlową w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, gazu płynnego oraz energii elektrycznej do klientów indywidualnych.

Spółka Tradea skupia się na obrocie energią elektryczną na rynku hurtowym. 

Z kolei zadaniem spółki Tankuj24.pl jest sprzedaż paliw on-line do klientów indywidualnych, za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Struktura Grupy

 

SPÓŁki ZALEŻNe

Więcej informacji o działalności spółek z Grupy Kapitałowej UNIMOT można uzyskać na poniższych witrynach:


AVIA Polska
tankuj24