Raport bieżący nr 58/2017

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta i statutu Spółki w tym zakresie.

pobierz plik:

AVIA Polska
tankuj24