Kalendarium wydarzeń

 

kalendarium1

 

 

21 marca 2018

Publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2017 r.

 

23 marca 2018

Czat inwestorski – omówienie raportu rocznego za 2017 r.

 

15 maja 2018

Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego wraz z kwartalną informacją finansową za I kwartał 2018 r.

 

17 maja 2018

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

18 maja 2018

Czat inwestorski

 

25 – 27 maja 2018

Uczestnictwo w konferencji WallStreet.

 

22 sierpnia 2018

Publikacja raportu półrocznego skonsolidowanego wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym.

 

13 listopada 2018

Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego wraz z kwartalną informacją finansową za III kwartał 2018 r.

 

 


AVIA Polska
tankuj24