Strategia UNIMOT

             W dniu 28 czerwca 2018 r. zatwierdzona została                                     Strategia Grupy UNIMOT na lata 2018 – 2023.

Główne cele strategiczne dla Grupy UNIMOT obejmują:

  • Osiągnięcie 75 mln zł EBITDA w 2023 r.
  • Wzrost efektywności biznesu mierzony wskaźnikiem ROCE (liczony jako EBITDA / aktywa trwałe pomniejszone o kapitał pracujący) – w 2023 r. ROCE = 15%
  • Dywersyfikację działalności – generowanie w 2023 r. 70% EBITDA z intensywnie rozwijanych biznesów poza olejem napędowym
  • Rozwój sieci AVIA w Polsce – 200 stacji paliw w sieci do końca 2023 r.
  • Coroczną wypłatę dywidendy w wysokości min. 30% zysku netto UNIMOT S.A.

 

Więcej informacji znajduje się w prezentacji: Strategia Grupy UNIMOT na lata 2018-2023

 


AVIA Polska
tankuj24