Rekordowa dywidenda i nowy członek Rady Nadzorczej w UNIMOT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. podjęło uchwałę o wypłaceniu akcjonariuszom Spółki dywidendy, stanowiącej 55% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2017 r. To najwyższa wartość dywidendy w historii Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A., które odbyło się 17 maja br., podjęło decyzję o podziale zysku za 2017 r. zgodnie z wcześniejszą rekomendacją Zarządu. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy zostanie przeznaczony zysk w kwocie 13,9 mln zł, co stanowi 1,7 zł na akcję. Jest to kwota o 42% wyższa niż rok temu. Pozostała część zysku, w kwocie 11,3 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Przypomnijmy, że UNIMOT wypłaca dywidendę od 2012 r. Począwszy od 2014 r. (podział zysku netto za 2013 r.) wysokość dywidendy systematycznie wzrastała (od 0,1 zł do 1,2 zł za akcję w ubiegłym roku).

Dniem ustanowienia dywidendy będzie 5 czerwca 2018 r., a dniem jej wypłaty – 19 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołano też nowego członka w skład Rady Nadzorczej – Pana Andreasa Golombka. Pan Andreas Golombek jest właścicielem firmy go&management GmbH S.K., oferującej profesjonalne doradztwo dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, rafineryjnego i energetycznego. W latach 2012-15 Pan Golombek odpowiadał m.in. za realizację projektów w Air Liquide Engineering w obrębie Europy Centralnej i Wschodniej oraz w krajach CIS. W poprzednich latach był m.in. prezesem zarządu spółki CEGELEC, prezesem zarządu Lurgi S.A. oraz członkiem Executive Team Grupy Lurgi.


AVIA Polska
tankuj24