Gaz ziemny

Od 2013 roku jako spółka UNIMOT S.A aktywnie uczestniczymy w rynku gazu ziemnego, prowadząc sprzedaż i dystrybucję tego surowca w ramach własnej działalności oraz przez spółki zależne:

Jesteśmy właścicielami rozbudowywanej sieci dystrybucji gazu ziemnego, wraz z przyłączami i niezbędnym zapleczem technicznym. Posiadamy jedną z czterech w Polsce instalacji skraplania metanu, zlokalizowaną w woj. mazowieckim. Dzięki produkcji ciekłego gazu LNG możemy dostarczać gaz ziemny w Polsce do miejsc, które nie zostały jeszcze zgazyfikowane za pomocą tradycyjnej sieci przesyłowej, wykorzystując do transportu cysterny. Naszą ofertę kierujemy do odbiorców hurtowych i detalicznych. Dysponujemy czterema stacjami regazyfikacji gazu LNG wraz z dedykowanymi im sieciami gazowymi, zlokalizowanymi w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i podlaskim. Dzięki posiadanej infrastrukturze przesyłowej możemy dostarczać gaz ziemny zarówno do odbiorców biznesowych, jak i gospodarstw domowych. Posiadamy koncesję na obrót gazem ziemnym na rynku krajowym i zagranicznym, dzięki czemu prowadzimy działalność handlową z pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Naszą ofertę ustalamy na podstawie taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zawierającej zasady rozliczeń, zbiór maksymalnych cen oraz stawek opłat za gaz ziemny. Cena gazu oferowanego przez nas jest niezmienna w ciągu całego czasu trwania umowy. Szczegółowe propozycje dla odbiorcy końcowego oprócz ceny i okresu trwania umowy uwzględniają m.in. ilość i pobór paliwa gazowego oraz negocjowalne terminy płatności. Potrafimy dostosować się do potrzeb klienta. Jesteśmy firma godną zaufania, gwarantującą bezpieczeństwo dostaw. Naszą działalność wspierają zagraniczni inwestorzy: MOKA CONSULTING S.L. oraz INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. („INCOGAS”), spółki, uczestniczące w procesie liberalizacji rynku gazu ziemnego w Hiszpanii.

gaz-ziemny-infografika-unimot

SPRZEDAŻ

Nasza oferta jest ustalana na podstawie taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zawierającej zasady rozliczeń, zbiór maksymalnych cen oraz stawek opłat za gaz. Szczegółowe propozycje dla odbiorcy końcowego uwzględniają dodatkowo m.in.:

ilość i pobór paliwa gazowego

okres trwania umowy

negocjowalne terminy płatności

infog_atuty

co nas wyróżnia?

Posiadamy jedną z czterech w Polsce instalacji skraplania metanu, zlokalizowaną w woj. mazowieckim.

Jesteśmy właścicielami rozbudowywanej sieci dystrybucji gazu ziemnego, wraz z przyłączami i niezbędnym zapleczem technicznym.

Dysponujemy czterema stacjami regazyfikacji LNG wraz z dedykowanymi im sieciami gazowymi, zlokalizowanymi w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i podlaskim.

Współpracujemy z partnerem mającym wieloletnie doświadczenie na rynku gazu ziemnego.

Naszą działalność wspierają zagraniczni inwestorzy: MOKA CONSULTING S.L. oraz INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. („INCOGAS”) – spółki, które uczestniczyły w procesie liberalizacji rynku gazu ziemnego w Hiszpanii.

KONTAKT
Krzysztof Murawski
Dyrektor Działu Obrotu Paliwami Gazowymi
669 901 500
krzysztof.murawski@unimot.pl
Maciej Ciszewski
Główny Specjalista ds. Regulacji Energetyki
502 500 403
maciej.ciszewski@unimot.pl
Janusz Danek
Menedżer ds. Rozwoju
517 330 740
janusz.danek@unimot.pl

AVIA Polska
tankuj24