Energia Elektryczna

W grupie kapitałowej UNIMOT są dwie spółki zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej: UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o.- oferująca prąd dla klienta biznesowego, oraz Tradea Sp. z o.o. – oferująca prąd do klienta indywidualnego. 

UNIMOT  Energia i Gaz Sp. z o.o. jest koncesjonowanym sprzedawcą energii elektrycznej dla przedsiębiorstw i instytucji oraz odbiorców indywidualnych.

Sprzedaż energii elektrycznej dla klientów biznesowych
Na ofertę Spółki składają się produkty skierowane zarówno dla małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Indywidualne podejście i swobodny dostęp do wiedzy ekspertów jest podstawą współpracy z każdym z klientów.

Usługa optymalizacji kosztów dystrybucji
Poza sprzedażą energii elektrycznej, UNIMOT Energia i Gazrealizuje również usługę efektywnej dystrybucji, która polega na dopasowaniu parametrów wpływających na koszty dystrybucyjne (w ramach zapisów taryfy lokalnego OSD) do profilu zużycia energii przez klienta.
Nasza usługa pozwala na wygenerowanie dodatkowych oszczędności a także na kontrolę optymalnego dopasowania parametrów przez cały okres trwania umowy.

Spółka zapewnia kompleksową obsługę oraz pakiet oszczędności dla klientów, którzy cenią bezpieczeństwo, wygodę i niezmienność cen. Oferta jest skierowana do klientów całej Polsce.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę unimot-eig.pl

 

Tradea to spółka, która oferuje sprzedaż energii elektrycznej do klienta indywidualnego, ale która także specjalizuje się w świadczeniu dodatkowych usług dla rynku energii. Tymi usługami dodatkowymi jest współpraca z wytwórcami „zielonej” energii oraz handel prawami majątkowymi na rynku energetycznym.

Dzięki bogatemu doświadczeniu we współpracy z wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych Tradea oferuje:

– bilansowanie handlowe jednostki wytwórczej

– sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne jednostki wytwórczej.

– odkup energii elektrycznej wprowadzanej przez wytwórcę do sieci dystrybucyjnej

W trakcie współpracy z wytwórcami energii Tradea wypracowała szereg ciekawych scenariuszy, gdzie oprócz prostej formuły odkupu energii elektrycznej po stałej ustalonej cenie, może zaproponować rozwiązania polegające na zarządzaniu portfelem produkcji czyli wyboru najlepszych form sprzedaży energii, aby docelowo uzyskać jak najwyższą cenę za energię sprzedaną.

Misją spółki Tradea jest świadczenie najwyższej jakości usług dla klientów, a cel do którego dąży to kreowanie skutecznych i kompleksowych rozwiązań dla podmiotów działających na rynku energii.

Po więcej informacji o ofercie spółki zapraszamy na stronę Tradea.pl


AVIA Polska
tankuj24