Dariusz Formela w Radzie Nadzorczej UNIMOT

Spółka UNIMOT ma nowego członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład RN Pana Dariusza Formelę, zgłoszonego przez  mniejszościowego akcjonariusza. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A., na posiedzeniu 7 września br., podjęło decyzję o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej Spółki. Nowym członkiem RN został Pan Dariusz Formela, który został zgłoszony przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. […]

UNIMOT zawiesza aplikację Tankuj24

Zgodnie z przyjętą strategią działania na lata 2018-23, która przewiduje optymalizację kosztów operacyjnych, Zarząd UNIMOT S.A. dokonał analizy projektu aplikacji mobilnej Tankuj24 pod kątem jej opłacalności. W wyniku analizy, Zarząd Spółki podjął decyzję o czasowym zawieszeniu projektu, do chwili pojawienia się na rynku większego zapotrzebowania na tego rodzaju usługę. Aplikacja Tankuj24, która została uruchomiona w […]

UNIMOT podsumował I półrocze 2018 r.

Przychody Grupy UNIMOT w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 1 521 mln zł (co oznacza wzrost o 5,6 proc. r/r), a EBITDA skorygowana osiągnęła wartość 10,1 mln zł. Prezentacja wynikowa W pierwszym półroczu 2018 r. przychody Grupy UNIMOT ogółem wyniosły 1 521 mln zł i były o 5,6 proc. wyższe niż rok wcześniej (1 440,1 mln […]

Czat inwestorski

Zapraszamy na czat inwestorski UNIMOT S.A. – 23 sierpnia br. o godz. 9.00. Na pytania uczestników będą odpowiadać przestawiciele Spółki: Adam Sikorski, Prezes Zarządu, Robert Brzozowski, Wiceprezes Zarządu oraz Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu. Czat będzie poświęcony omówieniu wyników firnansowych UNIMOT za I półrocze 2018 r. oraz perspektywom rozwoju Grupy.   Czat odbędzie się na platformie Strefy […]

Zmiany w składzie Zarządu UNIMOT S.A. Założyciel i główny akcjonariusz Spółki został jej nowym Prezesem

Rada Nadzorcza UNIMOT S.A. na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. podjęła decyzję o zmianach w Zarządzie spółki. Ze stanowiska zostali odwołani Prezes Zarządu, Maciej Szozda, oraz Wiceprezes Zarządu, Marcin Zawisza. Jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu Rada powołała Adama Sikorskiego, dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych powołała Marka Moroza, […]

UNIMOT S.A. opublikował strategię rozwoju na lata 2018-2023.

Najważniejsze punkty strategii to wzrost EBITDA, wzrost efektywności, dywersyfikacja biznesu, intensywny rozwój sieci AVIA oraz coroczna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy. Rada Nadzorcza UNIMOT S.A. zatwierdziła strategię rozwoju Grupy UNIMOT na lata 2018-2023, którą zaproponował Zarząd Spółki. Celem nadrzędnym jest budowa wartości Grupy dla akcjonariuszy poprzez wzrost efektywności biznesu i długoterminową dywersyfikację działalności. – Zaspokajając potrzeby […]

UNIMOT w górę na Liście 500 Rzeczpospolitej

W tegorocznej edycji rankingu polskich firm – Lista 500, przygotowywananym przez dziennik „Rzeczpospolita”, UNIMOT S.A. zajął 114. miejsce. To o 17 oczek  wyżej niż w zestawieniu z  2016 r.  Lista 500 została opublikowana już po raz 20. W tym zestawieniu największych przedsiębiorstw działających w Polsce Spółka UNIMOT znajduje się na 114. miejscu. Dzięki poprawie przychodów, […]

UNIMOT w pierwszej 50. rankingu WPROST

W tegorocznym rankingu magazynu WPROST, wyróżniającym 200 Największych Firm w Polsce, spółka UNIMOT zajęła 48. miejsce. To o 7 miejsc wyżej w porównaniu do zestawienia z ubiegłego roku..  W 2017 r. UNIMOT uplasował się  na 55. miejscu rankingu WPROST. Tym razem jesteśmy już w pierwszej pięćdziesiątce.  Zestawienie 200 Największych Firm w Polsce jest przygotowywane co […]

RELACJA Z 22 EDYCJI KONFERENCJI WALLSTREET

W dniach 25 – 27 maja 2018 r. już po raz szósty Unimot uczestniczył w największej konferencji dla inwestorów indywidualnych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbyła się w Karpaczu w Hotelu Gołębiewski. Unimot aktywnie wziął udział w konferencji prezentując się na Forum Akcjonariat oraz uczestnicząc w Targach Twoje Inwestycje. Podczas Forum reprezentanci spółki: Przewodniczący […]

Pierwsze transakcje tradingowe UNIMOT na morzu i przyspieszenie rozwoju sieci AVIA

UNIMOT przeprowadził pierwsze transakcje w ramach morskiego obrotu paliwami. Dodatkowo, Spółka zapowiada intensyfikację rozwoju sieci AVIA w Polsce. W połowie maja br. UNIMOT rozpoczął międzynarodowy trading paliwami płynnymi. Spółka dokonała ważnej transakcji tradingowej na produktach paliwowych. Był to zakup ok. 30 tys. ton benzyny, której odbiorcą był jeden z największych koncernów paliwowo-chemicznych. – Jesteśmy bardzo […]


AVIA Polska
tankuj24